Giải Bài 8.1 trang 42 sách bài tập Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống


Đề bài

Quan sát Hình 8.8

Dùng kí hiệu để trả lời câu hỏi: điểm A thuộc đường thẳng nào và không thuộc đường thẳng nào?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Quan sát đường thẳng nào đi qua điểm A thì điểm A thuộc đường thẳng đó (kí hiệu \( \in \)); đường thẳng nào không đi qua điểm A thì điểm A không thuộc đường thẳng đó (kí hiệu \( \notin \))

Lời giải chi tiết

Điểm A \( \in \) d; A \( \in \) d1

Điểm A \( \notin \) d2 .


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu