Giải Bài 8.4 trang 42 sách bài tập Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống


Đề bài

Quan sát Hình 8.8

Hai đường thẳng d1 và d2 có song song với nhau không, tại sao?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

2 đường thẳng song song với nhau nếu chúng không có điểm chung.

Lời giải chi tiết

Kéo dài d1 và d2 , ta thấy chúng cắt nhau. Như vậy, hai đường thẳng d1 và d2 không song song .


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu