Giải Bài 8.13 trang 43 sách bài tập Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống


Đề bài

Vẽ bốn đường thẳng đôi một cắt nhau nhưng không cùng đi qua một điểm. Đếm xem có bao nhiêu giao điểm.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Vẽ hình

Lời giải chi tiết

Có 6 giao điểm.

Chú ý: Có n đường thẳng đôi một cắt nhau nhưng không cùng đi qua một điểm thì có n.(n – 1) : 2 giao điểm


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu