Giải Bài 8.6 trang 42 sách bài tập Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống


Đề bài

Vẽ hình thể hiện các quan hệ:

Hai đường thẳng a, b và hai điểm M, N sao cho M \( \in \) a, M \( \in \) b, N \( \in \) b.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Vẽ 2 đường thẳng a, b cắt nhau tại M, điểm N nằm trên b

Lời giải chi tiết


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu