Bài 82 trang 52 SBT toán 7 tập 2


Đề bài

Cho tam giác \(ABC\) có \(AB < AC.\) Trên tia đối của tia \(BC\) lấy điểm \(M\) sao cho \(BM = BA.\) Trên tia đối của tia \(CB\) lấy điểm \(N\) sao cho \(CN = CA.\)

a) Hãy so sánh các góc \(AMB\) và \(ANC.\)

b) Hãy so sánh các độ dài \(AM\) và \(AN.\)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Sử dụng:

+) Trong một tam giác, đối diện cạnh lớn hơn là góc lớn hơn, đối diện góc lớn hơn là cạnh lớn hơn

+) Tính chất tam giác cân

Lời giải chi tiết

Trong \(∆ABC\) có \(AC > AB\)

\( \Rightarrow \) \(\widehat {ABC} > \widehat {ACB}\) (đối diện cạnh lớn hơn là góc lớn hơn)      (1)

Ta có:   \(AB = BM\) (gt)

\( \Rightarrow ∆ABM\) cân tại \(B\)

\( \Rightarrow \) \(\widehat M = \widehat {{A_1}}\) (tính chất tam giác cân)

Trong \(∆ABM\) ta có có góc ngoài tại đỉnh \(B\) nên \(\widehat {ABC} = \widehat M + \widehat {{A_1}}\)

Suy ra: \(\displaystyle \widehat M = {1 \over 2}\widehat {ABC}\)   (2)

Ta có:   \(AC = CN\) (gt)

\( \Rightarrow ∆CAN\) cân tại \(C\)

\( \Rightarrow \) \(\widehat N = \widehat {{A_2}}\) (tính chất tam giác cân)

Trong \(∆CAN\) ta có \(\widehat {ACB}\) là góc ngoài tại đỉnh \(C.\)

\( \Rightarrow \widehat {ACB} = \widehat N + \widehat {{A_2}}\)

Suy ra: \(\displaystyle \widehat N = {1 \over 2}\widehat {ACB}\)  (3)

Từ (1), (2) và (3) suy ra: \(\widehat M > \widehat N\)

b) Trong \(∆AMN\) ta có: \(\widehat M > \widehat N\)

Suy ra:  \(AN > AM\) (đối diện góc lớn hơn là cạnh lớn hơn)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
3.7 trên 9 phiếu
 • Bài 83 trang 52 SBT toán 7 tập 2

  Giải bài 83 trang 52 sách bài tập toán 7. Cho tam giác ABC có AB < AC, đường cao AH. Chứng minh rằng: HB < HC,...

 • Bài 84 trang 52 SBT toán 7 tập 2

  Giải bài 84 trang 52 sách bài tập toán 7. Có thể vẽ được mấy tam giác (phân biệt) với ba cạnh là ba trong năm đoạn thẳng có độ dài 1cm, 2cm, 3cm, 4cm, 5cm.

 • Bài 85 trang 53 SBT toán 7 tập 2

  Giải bài 85 trang 53 sách bài tập toán 7. Cho bốn điểm A, B, C, D như hình dưới. Hãy tìm một điểm M sao cho tổng MA + MB + MC + MD là nhỏ nhất.

 • Bài 86 trang 53 SBT toán 7 tập 2

  Giải bài 86 trang 53 sách bài tập toán 7.Cho hình 19 trong đó G là trọng tâm của tam giác ABC. Chứng minh rằng:...

 • Bài 87 trang 53 SBT toán 7 tập 2

  Giải bài 87 trang 53 sách bài tập toán 7. Cho góc xOy khác góc bẹt, điểm A thuộc cạnh Ox, điểm B thuộc cạnh Oy. a) Hãy tìm điểm M nằm trong góc xOy, cách đều Ox, Oy và cách đều A, B...

 • Bài 88 trang 53 SBT toán 7 tập 2

  Giải bài 88 trang 53 sách bài tập toán 7.Cho góc xOy khác góc bẹt. Dùng một chiếc thước thẳng có chia khoảng, hãy nêu cách vẽ tia phân giác của góc xOy.

 • Bài 89 trang 53 SBT toán 7 tập 2

  Giải bài 89 trang 53 sách bài tập toán 7. Cho hình 20 trong đó giao điểm O của hai đường thẳng a và b nằm ngoài phạm vi tờ giấy. Chỉ vẽ hình trong phạm vi tờ giấy, ...

 • Bài 90 trang 54 SBT toán 7 tập 2

  Giải bài 90 trang 54 sách bài tập toán 7. Chứng minh rằng MA < MB.

 • Bài 91 trang 54 SBT toán 7 tập 2

  Giải bài 91 trang 54 sách bài tập toán 7. Cho tam giác ABC, các đường phân giác của góc ngoài tại B và C cắt nhau ở E. Gọi G, H, K theo thứ tự là chân các đường vuông góc kẻ từ E đến các đường thẳng BC, AB, AC...

 • Bài 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 phần bài tập bổ sung trang 54 SBT toán 7 tập 2

  Giải bài 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 phần bài tập bổ sung trang 54 sách bài tập toán 7. Chứng minh rằng trong một tam giác, đường cao không lớn hơn đường trung tuyến xuất phát từ một đỉnh...

 • Bài 3.5, 3.6, 3.7, 3.8 phần bài tập bổ sung trang 54, 55 SBT toán 7 tập 2

  Giải bài 3.5, 3.6, 3.7, 3.8 phần bài tập bổ sung trang 54, 55 sách bài tập toán 7.Cho tam giác ABC cân tại C. Kẻ các đường cao AA_1 và BB_1 của tam giác đó. Hai đường cao này cắt nhau tại M. Chứng minh rằng đường thẳng MC là đường trung trực của đoạn thẳng AB.

>> Học trực tuyến lớp 7 trên Tuyensinh247.com cam kết giúp học sinh lớp 7 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.