Bài 70 trang 60 SBT toán 8 tập 2


Giải bài 70 trang 60 sách bài tập toán 8. Với các giá trị nào của x thì: a) |2x -3| = 2x - 3 ; b) |5x - 4| = 4 - 5x.

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Với các giá trị nào của \(x\) thì :

LG a

\(\left| {2x - 3} \right| = 2x - 3\) 

Phương pháp giải:

Áp dụng: \(|a| = a\) nếu \(a \ge 0.\)

Lời giải chi tiết:

Ta có :

\(\eqalign{  & \left| {2x - 3} \right| = 2x - 3 \cr  &\Rightarrow 2x - 3 \ge 0  \cr  &  \Leftrightarrow 2x \ge 3 \Leftrightarrow x \ge 1,5 \cr} \)

Vậy với \(x ≥ 1,5\) thì \(\left| {2x - 3} \right| = 2x - 3.\)

LG b

\(\left| {5x - 4} \right| = 4 - 5x\)

Phương pháp giải:

Áp dụng: \(|a| = -a\) nếu \(a \le 0.\)

Lời giải chi tiết:

Ta có :

\(\eqalign{  & \left| {5x - 4} \right| = 4 - 5x \cr  & \Leftrightarrow \left| {5x - 4} \right| = -(5x-4)\cr  & \Rightarrow 5x - 4  \le 0  \cr  &  \Leftrightarrow 5x \le  4 \Leftrightarrow x  \le  0,8 \cr} \)

Vậy với \(x  \le  0,8\) thì \(\left| {5x - 4} \right| = 4 - 5x.\)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.1 trên 7 phiếu

>> Học trực tuyến lớp 8 trên Tuyensinh247.com cam kết giúp học sinh lớp 8 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.