Bài 5.3 phần bài tập bổ sung trang 60 SBT toán 8 tập 2


Đề bài

Tìm \(x\) sao cho

\(\left| {2x - 4} \right| = 6\)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Bước 1: Áp dụng định nghĩa giá trị tuyệt đối để loại bỏ dấu giá trị tuyệt đối.

Bước 2: Giải các phương trình không có dấu giá trị tuyệt đối.

Bước 3: Chọn nghiệm thích hợp trong từng trường hợp đang xét.

Bước 4: Kết luận nghiệm.

Lời giải chi tiết

Ta có

\(\left| {2x - 4} \right| = 2x - 4\) khi \(2x - 4 \ge 0\Leftrightarrow x \ge 2\)

và \(\left| {2x - 4} \right| = 4 - 2x\) khi \(2x - 4 < 0\Leftrightarrow x < 2\)

+) Với \(x ≥ 2\) ta có phương trình \(2x – 4 = 6\)\( \Leftrightarrow 2x = 10\) \( \Leftrightarrow x = 5\,(thỏa\,mãn)\) 

+) Với \(x < 2\) ta có phương trình \(4 – 2x = 6\) \(\Leftrightarrow  - 2x = 6 - 4\)\( \Leftrightarrow  - 2x = 2 \Leftrightarrow x =  - 1\,(thỏa\,mãn)\) 

Vậy với \(x = 5\) hoặc \(x = -1\) thì ta có \(\left| {2x - 4} \right| = 6.\)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Học trực tuyến lớp 8 trên Tuyensinh247.com cam kết giúp học sinh lớp 8 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.