Bài 5.1 phần bài tập bổ sung trang 60 SBT toán 8 tập 2


Đề bài

Khoanh tròn vào chữ cái trước khẳng định đúng.

Bỏ dấu giá trị tuyệt đối của biểu thức \(\left| { - 5x} \right|\) ta được biểu thức:

A. \(-5x\) với \(x > 0\) và \(5x\) với \(x < 0\)

B. \(-5x\) với \(x ≥ 0\) và \(5x\) với \(x < 0\) 

C.  \(5x\) với \(x > 0\) và \(-5x\) với \(x < 0\)

D. \(-5x\) với \(x ≤ 0\) và \(5x\) với \(x > 0\)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Áp dụng định nghĩa giá trị tuyệt đối : 

+) \(|a| = a\) nếu \(a \ge 0.\)

+) \(|a| = -a\) nếu \(a < 0.\)

Lời giải chi tiết

Ta có :

\(\left| {-5x} \right| = -5x\) khi \(-5x \ge 0 \) hay \( x ≤ 0;\)

\(\left| {-5x} \right| = 5x\) khi \(-5x < 0 \) hay \( x > 0.\) 

Chọn D.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Học trực tuyến lớp 8 trên Tuyensinh247.com cam kết giúp học sinh lớp 8 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.