Bài 47 trang 12 SBT toán 8 tập 1


Giải bài 47 trang 12 sách bài tập toán 8. Làm tính chia...

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Làm tính chia

LG a

\(\) \(\left[ {5{{\left( {a - b} \right)}^3} + 2{{\left( {a - b} \right)}^2}} \right]:{\left( {b - a} \right)^2}\)

Phương pháp giải:

Quan sát đặc điểm các đa thức, đưa về dạng đa thức chia cho đơn thức.

\(\left( {b - a} \right)^2=\left( {a - b} \right)^2\)

Lời giải chi tiết:

\(\) \(\left[ {5{{\left( {a - b} \right)}^3} + 2{{\left( {a - b} \right)}^2}} \right]:{\left( {b - a} \right)^2}\)

\( = \left[ {5{{\left( {a - b} \right)}^3} + 2{{\left( {a - b} \right)}^2}} \right]:{\left( {a - b} \right)^2}\)

\(= 5(a – b)^3 : ( a- b)^2 + 2(a – b)^2 : (a - b)^2\)

\( = 5\left( {a - b} \right) + 2\)

LG b

\(\) \(5{\left( {x - 2y} \right)^3}:\left( {5x - 10y} \right)\)

Phương pháp giải:

Quan sát đặc điểm các đa thức, phân tích đa thức bị chia thành nhân tử

Lời giải chi tiết:

\(\) \(5{\left( {x - 2y} \right)^3}:\left( {5x - 10y} \right)\)

\( = 5{\left( {x - 2y} \right)^3}:[5\left( {x - 2y} \right)]\)

\( = {\left( {x - 2y} \right)^2}\)

LG c

\(\) \(\left( {{x^3} + 8{y^3}} \right):\left( {x + 2y} \right)\) 

Phương pháp giải:

Quan sát đặc điểm các đa thức, phân tích đa thức bị chia thành nhân tử

Lời giải chi tiết:

\(\) \(\left( {{x^3} + 8{y^3}} \right):\left( {x + 2y} \right)\)

\( = \left[ {{x^3} + {{\left( {2y} \right)}^3}} \right]:\left( {x + 2y} \right)\)

\( = \left( {x + 2y} \right)\left( {{x^2} - 2xy + 4{y^2}} \right):\left( {x + 2y} \right)\)

\( = {x^2} - 2xy + 4{y^2}\) 

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.7 trên 30 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán 8 - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí