Bài 44 trang 12 SBT toán 8 tập 1


Giải bài 44 trang 12 sách bài tập toán 8. Thực hiên phép tính:...

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Thực hiện phép tính:

LG a

\(\) \(\left( {{{7.3}^5} - {3^4} + {3^6}} \right):{3^4}\)

Phương pháp giải:

Sử dụng quy tắc chia đa thức cho đơn thức để thực hiện phép tính.

\(\left( {A + B + C} \right):D \)\(= A:D + B:D + C:D\)

Lời giải chi tiết:

\(\) \(\left( {{{7.3}^5} - {3^4} + {3^6}} \right):{3^4}\) \( = \left( {{{7.3}^5}:{3^4}} \right) + \left( { - {3^4}:{3^4}} \right) + \left( {{3^6}:{3^4}} \right)\)

\( = 7.3 - 1 + {3^2} = 21 - 1 + 9 = 29\)

LG b

\(\) \(\left( {{{16}^3} - {{64}^2}} \right):{8^3}\) 

Phương pháp giải:

Sử dụng quy tắc chia đa thức cho đơn thức để thực hiện phép tính.

\(\left( {A + B + C} \right):D \)\(= A:D + B:D + C:D\)

Lời giải chi tiết:

\(\) \(\left( {{{16}^3} - {{64}^2}} \right):{8^3}\) \( = \left[ {{{\left( {2.8} \right)}^3} - {{\left( {{8^2}} \right)}^2}} \right]:{8^3}\)\( = \left( {{2^3}{{.8}^3} - {8^4}} \right):{8^3}\)

\(=\left( {{2^3}{{.8}^3}:{8^3}} \right) + \left( { - {8^4}:{8^3}} \right) \)\(= {2^3} - 8 = 8 - 8 = 0\)

Loigiaihay.com

Sub đăng ký kênh giúp Ad nhé !


Bình chọn:
4.8 trên 20 phiếu

>> Học trực tuyến lớp 9, luyện vào lớp 10 năm học 2021-2022, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa, Sinh, Sử, Địa cùng các Thầy, Cô giáo giỏi nổi tiếng, dạy hay, dễ hiểu, dày dặn kinh nghiệm tại Tuyensinh247.com


Gửi bài