Bài 11.1 phần bài tập bổ sung trang 12 SBT toán 8 tập 1


Đề bài

Kết quả phép tính \(\left( {6{x^9} - 2{x^6} + 8{x^3}} \right):2{x^3}\) là:

\(A)\) \(3{x^3} - {x^2} + 4x\) 

\(B)\) \(3{x^3} - {x^2} + 4\)

\(C)\) \(3{x^6} - {x^3} + 4\)

\(D)\) \(3{x^6} - {x^3} + 4x\)

Hãy chọn kết quả đúng.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Muốn chia đa thức \(A\) cho đơn thức \(B\), ta chia mỗi hạng tử của đa thức \(A\) cho \(B\) rồi cộng các kết quả lại với nhau.

Lời giải chi tiết

\(\left( {6{x^9} - 2{x^6} + 8{x^3}} \right):2{x^3}\)

\(=6x^9:(2x^3)-2x^6:(2x^3)\)\(+8x^3:(2x^3)\)

\(=3{x^6} - {x^3} + 4\)

Chọn \(C.\) \(3{x^6} - {x^3} + 4\)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.4 trên 14 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán 8 - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K10 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

>> Học trực tuyến lớp 8 trên Tuyensinh247.com cam kết giúp học sinh lớp 8 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.