Bài 11.1 phần bài tập bổ sung trang 12 SBT toán 8 tập 1


Giải bài 11.1 phần bài tập bổ sung trang 12 sách bài tập toán 8.Kết quả phép tính 6x^9 - 2x^6 + 8x^3 :2x^3 là:...

Đề bài

Kết quả phép tính \(\left( {6{x^9} - 2{x^6} + 8{x^3}} \right):2{x^3}\) là:

\(A)\) \(3{x^3} - {x^2} + 4x\) 

\(B)\) \(3{x^3} - {x^2} + 4\)

\(C)\) \(3{x^6} - {x^3} + 4\)

\(D)\) \(3{x^6} - {x^3} + 4x\)

Hãy chọn kết quả đúng.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Muốn chia đa thức \(A\) cho đơn thức \(B\), ta chia mỗi hạng tử của đa thức \(A\) cho \(B\) rồi cộng các kết quả lại với nhau.

Lời giải chi tiết

\(\left( {6{x^9} - 2{x^6} + 8{x^3}} \right):2{x^3}\)

\(=6x^9:(2x^3)-2x^6:(2x^3)\)\(+8x^3:(2x^3)\)

\(=3{x^6} - {x^3} + 4\)

Chọn \(C.\) \(3{x^6} - {x^3} + 4\)

Loigiaihay.com

Sub đăng ký kênh giúp Ad nhé !


Bình chọn:
4.5 trên 8 phiếu

>> Học trực tuyến lớp 9, luyện vào lớp 10 năm học 2021-2022, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa, Sinh, Sử, Địa cùng các Thầy, Cô giáo giỏi nổi tiếng, dạy hay, dễ hiểu, dày dặn kinh nghiệm tại Tuyensinh247.com


Gửi bài