Bài 45 trang 12 SBT toán 8 tập 1


Giải bài 45 trang 12 sách bài tập toán 8. Làm tính chia:...

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Làm tính chia: 

LG a

\(\) \(\left( {5{x^4} - 3{x^3} + {x^2}} \right):3{x^2}\)

Phương pháp giải:

Muốn chia đa thức \(A\) cho đơn thức \(B\), ta chia mỗi hạng tử của đa thức \(A\) cho \(B\) rồi cộng các kết quả lại với nhau.  

Lời giải chi tiết:

\(\) \(\left( {5{x^4} - 3{x^3} + {x^2}} \right):3{x^2}\)

\( = \left[ {5{x^4}:(3{x^2}}) \right] + \left[ { - 3{x^3}:(3{x^2}}) \right] \)\(+ \left[ {{x^2}:(3{x^2})} \right]\)

\( =\displaystyle {5 \over 3}{x^2} - x + {1 \over 3}\)

LG b

\(\) \(\left( {5x{y^2} + 9xy - {x^2}{y^2}} \right):\left( { - xy} \right)\)

Phương pháp giải:

Muốn chia đa thức \(A\) cho đơn thức \(B\), ta chia mỗi hạng tử của đa thức \(A\) cho \(B\) rồi cộng các kết quả lại với nhau.  

Lời giải chi tiết:

\(\) \(\left( {5x{y^2} + 9xy - {x^2}{y^2}} \right):\left( { - xy} \right)\)

\( = \left[ {5x{y^2}:\left( { - xy} \right)} \right] \)\(+ \left[ {9xy:\left( { - xy} \right)} \right]\)\( + \left[ {\left( { - {x^2}{y^2}} \right):\left( { - xy} \right)} \right] \)

\(=  - 5y - 9 + xy\)

LG c

\(\) \(\displaystyle\left( {{x^3}{y^3} - {1 \over 2}{x^2}{y^3} - {x^3}{y^2}} \right):{1 \over 3}{x^2}{y^2}\)

Phương pháp giải:

Muốn chia đa thức \(A\) cho đơn thức \(B\), ta chia mỗi hạng tử của đa thức \(A\) cho \(B\) rồi cộng các kết quả lại với nhau.  

Lời giải chi tiết:

\(\) \(\displaystyle\left( {{x^3}{y^3} - {1 \over 2}{x^2}{y^3} - {x^3}{y^2}} \right):{1 \over 3}{x^2}{y^2}\)

\(=\displaystyle\left[ {{x^3}{y^3}:({1 \over 3}{x^2}{y^2}}) \right] + \left[ { - {1 \over 2}{x^2}{y^3}:({1 \over 3}{x^2}{y^2}}) \right] \)\(\displaystyle \)\(\displaystyle + \left[ { - {x^3}{y^2}:({1 \over 3}{x^2}{y^2}}) \right]\)

\( \displaystyle = 3xy - {3 \over 2}y - 3x  \)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.4 trên 18 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán 8 - Xem ngay

>> Học trực tuyến lớp 8 trên Tuyensinh247.com cam kết giúp học sinh lớp 8 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.