Bài 46 trang 12 SBT toán 9 tập 1


Giải bài 46 trang 12 sách bài tập toán 9. Với a dương, chứng minh: a + 1/a>=2.

Đề bài

Với \(a\) dương, chứng minh:

\(a + \dfrac{1}{a} \ge 2\).  

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Cách 1: Sử dụng hằng đẳng thức:

\({(a - b)^2} = {a^2} - 2ab + {b^2}\)

Cách 2: Áp dụng bất đẳng thức Cô-si với hai số không âm \(a, b:\)

\(\dfrac{{a + b}}{2} \ge 2\sqrt {ab} .\)

Lời giải chi tiết

Cách 1: Với \(a\) dương, ta có:  

\(\eqalign{
& {\left( {\sqrt a - {1 \over {\sqrt a }}} \right)^2} \ge 0 \cr 
& \Leftrightarrow a - 2\sqrt a .{1 \over {\sqrt a }} + {1 \over a} \ge 0 \cr} \)

\( \Leftrightarrow a - 2 + \dfrac{1}{a} \ge 0 \Leftrightarrow a + \dfrac{1}{a} \ge 2\)

Cách 2:

Ta có: \(a > 0 \Rightarrow \dfrac{1}{a} > 0\) 

Áp dụng bất đẳng thức Cô-si với hai số dương \(a\) và \(\dfrac{1}{a}\):

\(\begin{array}{l}
a + \dfrac{1}{a} \ge 2\sqrt {a.\dfrac{1}{a}} \\
\Leftrightarrow a + \dfrac{1}{a} \ge 2
\end{array}\)

 Dấu "=" xảy ra khi \(a = \dfrac{1}{a}\).

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.1 trên 7 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán 9 - Xem ngay

Tham Gia Group 2K10 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí