Bài 39 trang 55 SBT toán 8 tập 2


Đề bài

Viết tập nghiệm của bất phương trình sau bằng kí hiệu tập hợp và biểu diễn tập nghiệm đó trên trục số :

a) \(2 > x\)

b) \(-3 < x\)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Áp dụng qui tắc biểu diễn tập nghiệm trên trục số.

Lời giải chi tiết

a)  \(\left\{ {x|x < 2} \right\}\)

b)  \(\left\{ {x|x >  - 3} \right\}\)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
3.9 trên 10 phiếu
 • Bài 3.1 phần bài tập bổ sung trang 55 SBT toán 8 tập 2

  Giải bài 3.1 phần bài tập bổ sung trang 55 sách bài tập toán 8 tập 2. Khoanh vào chữ cái trước khẳng định đúng. Giá trị x = -3 là nghiệm của bất phương trình ...

 • Bài 3.2 phần bài tập bổ sung trang 55 SBT toán 8 tập 2

  Giải bài 3.2 phần bài tập bổ sung trang 55 sách bài tập toán 8 tập 2. Hình biểu diễn tập nghiệm của bất phương trình x ≤ 2 là : ...

 • Bài 3.3 phần bài tập bổ sung trang 56 SBT toán 8 tập 2

  Giải bài 3.3 phần bài tập bổ sung trang 56 sách bài tập toán 8 tập 2. Lập bất phương trình cho bài toán sau: Một ngân hàng đang thực hiện tỉ lệ lãi gửi tiết kiệm hàng tháng là 0,8%. Hỏi rằng, muốn có số tiền lãi hàng tháng ít nhất là 2 triệu đồng thì số tiền phải gửi tiết kiệm ít nhất là bao nhiêu tiền ?

 • Bài 38 trang 55 SBT toán 8 tập 2

  Giải bài 38 trang 55 sách bài tập toán 8. Hãy đưa ra ba nghiệm của bất phương trình : a) 5 > x ; b) -4 < x.

 • Bài 37 trang 55 SBT toán 8 tập 2

  Giải bài 37 trang 55 sách bài tập toán 8. Với tập hợp A như trong bài tập 33, hãy cho biết số nào trong A là nghiệm của bất phương trình : a) |x - 2| ≤ 3 ; b) |x - 3| > 5.

 • Bài 36 trang 55 SBT toán 8 tập 2

  Giải bài 36 trang 55 sách bài tập toán 8. Viết thành bất phương trình và chỉ ra hai nghiệm của nó từ các mệnh đề sau : a) Tổng của 2 lần số nào đó và 3 lớn hơn 12; b) Hiệu của 5 và 3 lần số nào đó nhỏ hơn 10.

 • Bài 35 trang 55 SBT toán 8 tập 2

  Giải bài 35 trang 55 sách bài tập toán 8. Viết thành bất phương trình và chỉ ra một nghiệm của nó từ các mệnh đề sau : a) Tổng của một số nào đó và 5 lớn hơn 7; b) Hiệu của 9 và một số nào đó nhỏ hơn –12.

 • Bài 34 trang 54 SBT toán 8 tập 2

  Giải bài 34 trang 54 sách bài tập toán 8. Hãy đưa ra hai số nguyên là nghiệm của bất phương trình sau: a) -4x + 5 > 10 ; b) 2x + 100 < 99.

 • Bài 33 trang 54 SBT toán 8 tập 2

  Giải bài 33 trang 54 sách bài tập toán 8. Cho tập A= {-10, -9, -8, -7, -6, -5, -4, …, 8, 9, 10}. Hãy cho biết giá trị nào của x trong tập A sẽ là nghiệm của bất phương trình : a) |x| < 3 ; b) |x| > 8 ; ...

 • Bài 32 trang 54 SBT toán 8 tập 2

  Giải bài 32 trang 54 sách bài tập toán 8. Biểu diễn tập nghiệm của bất phương trình sau trên trục số : a) x > 5 ; b) x < -3 ; ...

 • Bài 31 trang 54 SBT toán 8 tập 2

  Giải bài 31 trang 54 sách bài tập toán 8. Kiểm tra xem các giá trị sau của x có là nghiệm của bất phương trình x^2 - 2x < 3x hay không: a) x = 2; b) x = 1 ; ...

>> Học trực tuyến lớp 8 trên Tuyensinh247.com cam kết giúp học sinh lớp 8 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.