Bài 3.1 phần bài tập bổ sung trang 55 SBT toán 8 tập 2


Đề bài

Khoanh vào chữ cái trước khẳng định đúng.

Giá trị \(x = –3\) là nghiệm của bất phương trình

A. \({x^2} - 1 \ge 8\)

B. \({x^2} - 1 > 8\)

C. \({x^2} - 1 < 8\)

D. \({x^2} - 1 \le 6\)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Áp dụng định nghĩa: Nghiệm của bất phương trình là giá trị của ẩn thay vào bất phương trình ta được một khẳng định đúng. 

Lời giải chi tiết

+) Thay \(x = -3\) vào bất phương trình \({x^2} - 1 \ge 8,\) ta được: \((-3)^2 -1 \ge 8\) \( \Rightarrow 8 \ge 8\) (khẳng định đúng)

Do đó \(x = -3\) là nghiệm của bất phương trình \({x^2} - 1 \ge 8.\)

+) Thay \(x = -3\) vào bất phương trình \({x^2} - 1 > 8,\) ta được: \((-3)^2 -1 > 8\) \( \Rightarrow 8 > 8\)  (khẳng định sai)

Do đó \(x = -3\) không là nghiệm của bất phương trình \({x^2} - 1 > 8.\)

+) Thay \(x = -3\) vào bất phương trình \({x^2} - 1 < 8,\) ta được: \((-3)^2 -1 < 8\) \( \Rightarrow 8 < 8\)  (khẳng định sai)

Do đó \(x = -3\) không là nghiệm của bất phương trình \({x^2} - 1 < 8.\)

+) Thay \(x = -3\) vào bất phương trình \({x^2} - 1 \le 6,\) ta được: \((-3)^2 -1 \le 6\) \( \Rightarrow 8 \le 6\) (khẳng định sai)

Do đó \(x = -3\) không là nghiệm của bất phương trình \({x^2} - 1 \le 6.\)

Vậy \(x = -3\)  là nghiệm của bất phương trình \({x^2} - 1 \ge 8.\)

Chọn A.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
3.8 trên 4 phiếu
 • Bài 3.2 phần bài tập bổ sung trang 55 SBT toán 8 tập 2

  Giải bài 3.2 phần bài tập bổ sung trang 55 sách bài tập toán 8 tập 2. Hình biểu diễn tập nghiệm của bất phương trình x ≤ 2 là : ...

 • Bài 3.3 phần bài tập bổ sung trang 56 SBT toán 8 tập 2

  Giải bài 3.3 phần bài tập bổ sung trang 56 sách bài tập toán 8 tập 2. Lập bất phương trình cho bài toán sau: Một ngân hàng đang thực hiện tỉ lệ lãi gửi tiết kiệm hàng tháng là 0,8%. Hỏi rằng, muốn có số tiền lãi hàng tháng ít nhất là 2 triệu đồng thì số tiền phải gửi tiết kiệm ít nhất là bao nhiêu tiền ?

 • Bài 39 trang 55 SBT toán 8 tập 2

  Giải bài 39 trang 55 sách bài tập toán 8. Viết tập nghiệm của bất phương trình sau bằng kí hiệu tập hợp và biểu diễn tập nghiệm đó trên trục số : a) 2 > x ; b) -3 < x.

 • Bài 38 trang 55 SBT toán 8 tập 2

  Giải bài 38 trang 55 sách bài tập toán 8. Hãy đưa ra ba nghiệm của bất phương trình : a) 5 > x ; b) -4 < x.

 • Bài 37 trang 55 SBT toán 8 tập 2

  Giải bài 37 trang 55 sách bài tập toán 8. Với tập hợp A như trong bài tập 33, hãy cho biết số nào trong A là nghiệm của bất phương trình : a) |x - 2| ≤ 3 ; b) |x - 3| > 5.

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán 8 - Xem ngay

>> Học trực tuyến lớp 9 và luyện vào lớp 10 tại Tuyensinh247.com. , cam kết giúp học sinh lớp 9 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.