Bài 33 trang 54 SBT toán 8 tập 2


Đề bài

Cho tập \(A= \{-10, -9, -8, -7, -6, -5, -4, …,\) \( 8, 9, 10\}.\) Hãy cho biết giá trị nào của \(x\) trong tập \(A\) sẽ là nghiệm của bất phương trình :

a) \(\left| x \right| < 3\)                               b) \(\left| x \right|> 8\)

c) \(\left| x \right|≤ 4\)                               d) \(\left| x \right|≥ 7\)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Giải các bất phương trình đã cho rồi từ đó tìm các giá trị của \(x\) trong tập \(A\) là nghiệm của các bất phương trình đó.

Lời giải chi tiết

a) Ta có:

\(\left| x \right| < 3 \Leftrightarrow  - 3 < x < 3\)

Các giá trị của tập \(A\) là nghiệm của bất phương trình \(\left| x \right| < 3\) là : \(-2; -1; 0; 1; 2.\)

b) Ta có:

\(\left| x \right| > 8 \Leftrightarrow x > 8\) hoặc \(x <  - 8\)

Các giá trị của tập \(A\) là nghiệm của bất phương trình là : \(-10; -9; 9; 10.\)

c) Ta có:

\(\left| x \right| \le 4 \Leftrightarrow  - 4 \le x \le 4\)

Các giá trị của tập \(A\) là nghiệm của bất phương trình là : \(-4; -3; -2; -1;\) \( 0; 1; 2; 3; 4.\)

d) Ta có:

\(\left| x \right| \ge 7 \Leftrightarrow x \ge 7\) hoặc \(x \le  - 7\)

Các giá trị của tập \(A\) là nghiệm của bất phương trình là : \(-10; -9; -8; -7;\) \(7; 8; 9; 10.\)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4 trên 7 phiếu
 • Bài 34 trang 54 SBT toán 8 tập 2

  Giải bài 34 trang 54 sách bài tập toán 8. Hãy đưa ra hai số nguyên là nghiệm của bất phương trình sau: a) -4x + 5 > 10 ; b) 2x + 100 < 99.

 • Bài 35 trang 55 SBT toán 8 tập 2

  Giải bài 35 trang 55 sách bài tập toán 8. Viết thành bất phương trình và chỉ ra một nghiệm của nó từ các mệnh đề sau : a) Tổng của một số nào đó và 5 lớn hơn 7; b) Hiệu của 9 và một số nào đó nhỏ hơn –12.

 • Bài 36 trang 55 SBT toán 8 tập 2

  Giải bài 36 trang 55 sách bài tập toán 8. Viết thành bất phương trình và chỉ ra hai nghiệm của nó từ các mệnh đề sau : a) Tổng của 2 lần số nào đó và 3 lớn hơn 12; b) Hiệu của 5 và 3 lần số nào đó nhỏ hơn 10.

 • Bài 37 trang 55 SBT toán 8 tập 2

  Giải bài 37 trang 55 sách bài tập toán 8. Với tập hợp A như trong bài tập 33, hãy cho biết số nào trong A là nghiệm của bất phương trình : a) |x - 2| ≤ 3 ; b) |x - 3| > 5.

 • Bài 38 trang 55 SBT toán 8 tập 2

  Giải bài 38 trang 55 sách bài tập toán 8. Hãy đưa ra ba nghiệm của bất phương trình : a) 5 > x ; b) -4 < x.

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán 8 - Xem ngay

>> Học trực tuyến lớp 9 và luyện vào lớp 10 tại Tuyensinh247.com. , cam kết giúp học sinh lớp 9 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.