Bài 35 trang 55 SBT toán 8 tập 2


Đề bài

Viết thành bất phương trình và chỉ ra một nghiệm của nó từ các mệnh đề sau :

a) Tổng của một số nào đó và \(5\) lớn hơn \(7.\)

b) Hiệu của \(9\) và một số nào đó nhỏ hơn \(–12.\)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

- Đọc kĩ các câu rồi viết thành bất phương trình thích hợp.

Áp dụng định nghĩa: Nghiệm của bất phương trình là giá trị của ẩn thay vào bất phương trình ta được một khẳng định đúng.

Lời giải chi tiết

a) \(x + 5 > 7\)

Ta có \(x = 3\) là nghiệm của bất phương trình vì \(3 + 5 = 8 > 7.\)

b) \(9 \,– x < -12\)

Ta có \(x = 22\) là nghiệm của bất phương trình vì \(9 – 22 = -13 < -12.\)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.4 trên 15 phiếu
 • Bài 36 trang 55 SBT toán 8 tập 2

  Giải bài 36 trang 55 sách bài tập toán 8. Viết thành bất phương trình và chỉ ra hai nghiệm của nó từ các mệnh đề sau : a) Tổng của 2 lần số nào đó và 3 lớn hơn 12; b) Hiệu của 5 và 3 lần số nào đó nhỏ hơn 10.

 • Bài 37 trang 55 SBT toán 8 tập 2

  Giải bài 37 trang 55 sách bài tập toán 8. Với tập hợp A như trong bài tập 33, hãy cho biết số nào trong A là nghiệm của bất phương trình : a) |x - 2| ≤ 3 ; b) |x - 3| > 5.

 • Bài 38 trang 55 SBT toán 8 tập 2

  Giải bài 38 trang 55 sách bài tập toán 8. Hãy đưa ra ba nghiệm của bất phương trình : a) 5 > x ; b) -4 < x.

 • Bài 39 trang 55 SBT toán 8 tập 2

  Giải bài 39 trang 55 sách bài tập toán 8. Viết tập nghiệm của bất phương trình sau bằng kí hiệu tập hợp và biểu diễn tập nghiệm đó trên trục số : a) 2 > x ; b) -3 < x.

 • Bài 3.1 phần bài tập bổ sung trang 55 SBT toán 8 tập 2

  Giải bài 3.1 phần bài tập bổ sung trang 55 sách bài tập toán 8 tập 2. Khoanh vào chữ cái trước khẳng định đúng. Giá trị x = -3 là nghiệm của bất phương trình ...

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán 8 - Xem ngay

>> Học trực tuyến lớp 9 và luyện vào lớp 10 tại Tuyensinh247.com. , cam kết giúp học sinh lớp 9 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.