Bài 35 trang 10 SBT toán 8 tập 1


Giải bài 35 trang 10 sách bài tập toán 8. Phân tích thành nhân tử...

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Phân tích thành nhân tử

LG a

\(\) \({x^2} + 5x - 6\)

Phương pháp giải:

Tách hạng tử thành nhiều hạng tử để xuất hiện nhân tử chung.

Giải chi tiết:

\(\) \({x^2} + 5x -6\)

\( = {x^2} - x + 6x - 6 \)

\(= \left( {{x^2} - x} \right) + \left( {6x - 6} \right)\)

\( = x\left( {x - 1} \right) + 6\left( {x - 1} \right)\)

\(= \left( {x - 1} \right)\left( {x + 6} \right)\)

LG b

\(\) \(5{x^2} + 5xy - x - y\)

Phương pháp giải:

Nhóm các hạng tử một cách thích hợp để làm xuất hiện nhân tử chung.

Giải chi tiết:

\(\) \(5{x^2} + 5xy - x - y\)

 \( = \left( {5{x^2} + 5xy} \right) - \left( {x + y} \right) \)

 \(= 5x\left( {x + y} \right) - \left( {x + y} \right)\)

 \( = \left( {x + y} \right)\left( {5x - 1} \right)\)

LG c

\(\) \(7x - 6{x^2} - 2\)

Phương pháp giải:

Tách hạng tử thành nhiều hạng tử để xuất hiện nhân tử chung.

Giải chi tiết:

\(\) \(7x - 6{x^2} – 2\)

\( = 4x - 6{x^2} - 2 + 3x \)

\(= \left( {4x - 6{x^2}} \right) - \left( {2 - 3x} \right)\)

\( = 2x\left( {2 - 3x} \right) - \left( {2 - 3x} \right) \)

\(= \left( {2 - 3x} \right)\left( {2x - 1} \right)\)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.6 trên 49 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán 8 - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí