Bài 34 trang 10 SBT toán 8 tập 1


Giải bài 34 trang 10 sách bài tập toán 8. Phân tích thành nhân tử...

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Phân tích thành nhân tử

LG a

\(\) \({x^4} + 2{x^3} + {x^2}\)

Phương pháp giải:

\(\) Đặt nhân tử chung, sử dụng hằng đẳng thức: \((A+B)^2=A^2+2AB+B^2\)

Lời giải chi tiết:

\(\) \({x^4} + 2{x^3} + {x^2}\)

\( = {x^2}\left( {{x^2} + 2x + 1} \right)\)

\( = {x^2}{\left( {x + 1} \right)^2}\)

LG b

\(\) \({x^3} - x + 3{x^2}y + 3x{y^2} + {y^3} - y\)

Phương pháp giải:

\(\) Nhóm các hạng tử một cách thích hợp để xuất hiện hằng đẳng thức và đặt nhân tử chung.

\((A+B)^3=A^3+3A^2B+3AB^2+B^3\)

Lời giải chi tiết:

\(\) \({x^3} - x + 3{x^2}y + 3x{y^2} + {y^3} – y\)

\(= \left( {{x^3} + 3{x^2}y + 3x{y^2} + {y^3}} \right) - \left( {x + y} \right) \)

\(= {\left( {x + y} \right)^3} - \left( {x + y} \right)\)

\(= \left( {x + y} \right)\left[ {{{\left( {x + y} \right)}^2} - 1} \right]\)

\( = \left( {x + y} \right)\left( {x + y + 1} \right)\left( {x + y - 1} \right) \)

LG c

\(\) \(5{x^2} - 10xy + 5{y^2} - 20{z^2}\) 

Phương pháp giải:

\(\) Đặt nhân tử chung, nhóm các hạng tử một cách thích hợp để xuất hiện hằng đẳng thức.

\((A-B)^2=A^2-2AB+B^2\) và \(A^2-B^2=(A-B)(A+B)\)

Lời giải chi tiết:

\(\) \(5{x^2} - 10xy + 5{y^2} - 20{z^2} \)

\(= 5\left( {{x^2} - 2xy + {y^2} - 4{z^2}} \right)\)

\( = 5\left[ {\left( {{x^2} - 2xy + {y^2}} \right) - 4{z^2}} \right] \)

\(= 5\left[ {{{\left( {x - y} \right)}^2} - {{\left( {2z} \right)}^2}} \right] \)

\(= 5\left( {x - y + 2z} \right)\left( {x - y - 2z} \right) \)

Loigiaihay.com

Sub đăng ký kênh giúp Ad nhé !


Bình chọn:
4.6 trên 28 phiếu

>> Học trực tuyến lớp 9, luyện vào lớp 10 năm học 2021-2022, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa, Sinh, Sử, Địa cùng các Thầy, Cô giáo giỏi nổi tiếng, dạy hay, dễ hiểu, dày dặn kinh nghiệm tại Tuyensinh247.com


Gửi bài