Bài 3.2 phần bài tập bổ sung trang 65 SBT toán 9 tập 1


Đề bài

Cho đường thẳng \({(d_1)}\) và \({(d_2)}\) xác định bởi các hàm số bậc nhất sau: 

\(y = 0,5x - 3\)  \(({d_1})\); \(y = -1,5x + 5 \)  \(({d_2})\) 

Đường thẳng  \({(d_1)}\) và đường thẳng  \({(d_2)}\) cắt nhau tại điểm :

(A) (\(  2;- 2\));    (B)  (\( 4; - 1\));

(C) (\( - 2;-4\));   (D) (\( 8; 1\)).

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xét đường thẳng (\({d_1}\)): \(y = {a_1}x + {b_1}\) và đường thẳng (\({d_2}\)): \(y = {a_2}x + {b_2}\) 

Để tìm giao điểm giữa hai đường thẳng ta xét phương trình hoành độ giao điểm:

\({a_1}x + {b_1} = {a_2}x + {b_2}\).

Tìm \(x_0\) là nghiệm của phương trình trên và thay vào một trong hai phương trình đường thẳng để tìm \(y_0\). Vậy (\(x_0; y_0\)) là giao điểm cần tìm.

Lời giải chi tiết

Xét phương trình hoành độ giao điểm của \({(d_1)}\) và \({(d_2)}\): 

\(\begin{array}{l}
0,5x - 3 = - 1,5x + 5\\
\Leftrightarrow 2x = 8\\
\Leftrightarrow x = 4
\end{array}\)

Thay \(x = 4\) vào hàm số \(y = 0,5x - 3,\) ta có: \(y = 0,5.4 - 3 =  - 1\).

Vậy giao điểm của hai đường thẳng là: \(B ( 4; - 1).\) Đáp án (B).

Loigiaihay.com


Bình chọn:
3.7 trên 7 phiếu

>> Học trực tuyến lớp 9 và luyện vào lớp 10 tại Tuyensinh247.com. , cam kết giúp học sinh lớp 9 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.