Bài 2.3 phần bài tập bổ sung trang 63 SBT toán 9 tập 1


Đề bài

Trong các hàm số bậc nhất dưới đây, hàm số nghịch biến là:  

(A) \(y = 5 - \dfrac{{7 - x}}{3}\) 

(B) \(y = 15 - \dfrac{{3x - 1}}{2}\)

(C) \(y = \dfrac{{4x + 5}}{3} - 1\)

(D) \(y = \dfrac{{4x + 1}}{3} - \dfrac{2}{5}\)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Hàm số bậc nhất \(y = ax + b\) xác định với mọi giá trị của \(x\) thuộc \(R\) và có tính chất sau:

a) Đồng biến trên \(R\), khi \(a > 0\).

b) Nghịch biến trên \(R\), khi \(a < 0\).

Lời giải chi tiết

Xét:

Hàm số \(y = 5 - \dfrac{{7 - x}}{3}\)\(=\dfrac{{1}}{3}x+5-\dfrac{{7 }}{3}\) có \(a = \dfrac{1}{3}>0\) nên hàm số đồng biến.

Hàm số \(y = 15 - \dfrac{{3x - 1}}{2}\) \(=-\dfrac{{3}}{2}x+15+\dfrac{{1 }}{2}\) có \(a = -\dfrac{3}{2}<0\) nên hàm số nghịch biến.

Hàm số \(y = \dfrac{{4x + 5}}{3} - 1\) \(=\dfrac{{4}}{3}x+\dfrac{{5 }}{3}-1\) có \(a = \dfrac{4}{3}>0\) nên hàm số đồng biến.

Hàm số \(y = \dfrac{{4x + 1}}{3} - \dfrac{2}{5}\)\(=\dfrac{{4}}{3}x+\dfrac{{1 }}{3} - \dfrac{2}{5}\) có \(a = \dfrac{4}{3}>0\) nên hàm số đồng biến.

Vậy đáp án là (B).

Loigiaihay.com

 


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán 9 - Xem ngay

>> Học trực tuyến lớp 9 và luyện vào lớp 10 tại Tuyensinh247.com. , cam kết giúp học sinh lớp 9 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.