Bài 135 trang 33 SBT toán 7 tập 1


Đề bài

Một miếng đất hình chữ nhật có chu vi bằng \(70\,m\) và tỉ số giữa hai cạnh của nó bằng \(\displaystyle {3 \over 4}\). Tính diện tích miếng đất này.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

- Chu vi hình chữ nhật có chiều dài \(a\), chiều rộng \(b\) là: \(2(a+b)\)

- Tính chất của dãy tỉ số bằng nhau: \(\dfrac{x}{y} = \dfrac{z}{t} = \dfrac{{x + z}}{{y + t}}\,\left( {y,t,y + t \ne 0} \right)\)

Lời giải chi tiết

Gọi chiều dài mếng đất là \(a\), chiều rộng là \(b\), (\(0< b<a<35\), m)

Vì miếng đất hình chữ nhật có chu vi bằng \(70\,m\) nên ta có:

\(2.(a+b)=70\) \( \Rightarrow  a+ b = 70:2 \)\(  \Rightarrow a+b= 35\) 

Do tỉ số giữa hai cạnh của nó bằng \(\displaystyle {3 \over 4}\) nên \(\displaystyle {b \over a} = {3 \over 4} \Rightarrow {b \over 3} = {a \over 4}\)

Áp dụng tính chất của dãy tỉ số bằng nhau ta có:                           

\(\eqalign{
& {b \over 3} = {a \over 4} = {{b + a} \over {3 + 4}} = {{35} \over 7} = 5 \cr 
& {b \over 3} = 5 \Rightarrow b = 3.5 = 15 \,\text{(thỏa mãn})\cr 
& {a \over 4} = 5 \Rightarrow a = 4.5 = 20 \,\text{(thỏa mãn}) \cr} \)

Chiều dài miếng đất là \(20\,m\), chiều rộng là \(15\,m\).

Diện tích miếng đất là: \(20 \times 15 = 300\;({m^2})\)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.4 trên 18 phiếu

>> Xem thêm

>> Học trực tuyến lớp 7 trên Tuyensinh247.com cam kết giúp học sinh lớp 7 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.