Bài 135 trang 33 SBT toán 7 tập 1


Giải bài 135 trang 33 sách bài tập toán 7 tập 1. Một miếng đất hình chữ nhật có chu vi bằng 70m ...

Đề bài

Một miếng đất hình chữ nhật có chu vi bằng \(70\,m\) và tỉ số giữa hai cạnh của nó bằng \(\displaystyle {3 \over 4}\). Tính diện tích miếng đất này.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

- Chu vi hình chữ nhật có chiều dài \(a\), chiều rộng \(b\) là: \(2(a+b)\)

- Tính chất của dãy tỉ số bằng nhau: \(\dfrac{x}{y} = \dfrac{z}{t} = \dfrac{{x + z}}{{y + t}}\,\left( {y,t,y + t \ne 0} \right)\)

Lời giải chi tiết

Gọi chiều dài mếng đất là \(a\), chiều rộng là \(b\), (\(0< b<a<35\), m)

Vì miếng đất hình chữ nhật có chu vi bằng \(70\,m\) nên ta có:

\(2.(a+b)=70\) \( \Rightarrow  a+ b = 70:2 \)\(  \Rightarrow a+b= 35\) 

Do tỉ số giữa hai cạnh của nó bằng \(\displaystyle {3 \over 4}\) nên \(\displaystyle {b \over a} = {3 \over 4} \Rightarrow {b \over 3} = {a \over 4}\)

Áp dụng tính chất của dãy tỉ số bằng nhau ta có:                           

\(\eqalign{
& {b \over 3} = {a \over 4} = {{b + a} \over {3 + 4}} = {{35} \over 7} = 5 \cr 
& {b \over 3} = 5 \Rightarrow b = 3.5 = 15 \,\text{(thỏa mãn})\cr 
& {a \over 4} = 5 \Rightarrow a = 4.5 = 20 \,\text{(thỏa mãn}) \cr} \)

Chiều dài miếng đất là \(20\,m\), chiều rộng là \(15\,m\).

Diện tích miếng đất là: \(20 \times 15 = 300\;({m^2})\)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.4 trên 18 phiếu

>> Xem thêm

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí