Bài 133 trang 33 SBT toán 7 tập 1


Đề bài

Tìm \(x\) trong các tỉ lệ thức sau:

a) \(x:( - 2,14) = ( - 3,12):1,2\)

b) \(\displaystyle 2{2 \over 3}:x = 2{1 \over {12}}:( - 0,06)\)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Sử dụng: \(a:b = c:d \Rightarrow ad = bc\)

Lời giải chi tiết

a) \(x:( - 2,14) = ( - 3,12):1,2\) 

\( \Rightarrow x.1,2 = ( - 2,14).( - 3,12) \)

\(\displaystyle \Rightarrow 1,2.x = 6,6768\)

\(\displaystyle \Rightarrow x = 6,6768:1,2\)

\(\displaystyle \Rightarrow x = 5,564\)

b) \(\displaystyle 2{2 \over 3}:x = 2{1 \over {12}}:( - 0,06)\)

\(\eqalign{
&\Rightarrow x.2{1 \over {12}} = 2{2 \over 3}.( - 0,06) \cr 
&\Rightarrow  x.{{25} \over {12}} = {8 \over 3}.{{ - 3} \over {50}} \cr 
& \Rightarrow  x = \left( {{8 \over 3}.{{ - 3} \over {50}}} \right):{{25} \over {12}} \cr& \Rightarrow  x = {{ - 8} \over {50}}.{{12} \over {25}} = {{ - 48} \over {625}} \cr} \)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.2 trên 21 phiếu

>> Xem thêm

>> Học trực tuyến lớp 7 trên Tuyensinh247.com cam kết giúp học sinh lớp 7 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.