CHƯƠNG I. ÔN TẬP VÀ BỔ TÚC VỀ SỐ TỰ NHIÊN

Bình chọn:
3.9 trên 1629 phiếu
Lý thuyết ghi số tự nhiên Lý thuyết ghi số tự nhiên

Có mười chữ số: 0; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9. Dùng mười chữ số này có thể viết được mọi số. Một số có thể có một hoặc nhiều chữ số.

Xem chi tiết
Lý thuyết ước chung và bội chung Lý thuyết ước chung và bội chung

Ước chung của hai hay nhiều số là ước của tất cả các số đó

Xem chi tiết
Lý thuyết tập hợp phần tử tập hợp Lý thuyết tập hợp phần tử tập hợp

Mỗi tập hợp thường được kí hiệu bởi một chữ cái in hoa; chẳng hạn; tập hợp A, tập hợp B, tập hợp X.

Xem chi tiết
Lý thuyết tập hợp các số tự nhiên Lý thuyết tập hợp các số tự nhiên

Các số 0; 1; 2; 3; 4.... là các số tự nhiên. Tập hợp các số tự nhiên được kí hiệu là N. Như vậy N = {0; 1; 2; 3...}.

Xem chi tiết
Lý thuyết chia hai lũy thừa cùng cơ số Lý thuyết chia hai lũy thừa cùng cơ số

Quy ước:

Xem chi tiết
Lý thuyết phân tích một số ra thừa số nguyên tố Lý thuyết phân tích một số ra thừa số nguyên tố

Phân tích một số tự nhiên lớn hơn 1 ra thừa số nguyên tố là viết sô đó dưới dạng một

Xem chi tiết
Lý thuyết tính chất chia hết của một tổng. Lý thuyết tính chất chia hết của một tổng.

Số tự nhiên a chia hết cho số tự nhiên b

Xem chi tiết
Lý thuyết bội chung nhỏ nhất. Lý thuyết bội chung nhỏ nhất.

Bội chung nhỏ nhất của hai hay nhiều số

Xem chi tiết
Lý thuyết ước chung lớn nhất. Lý thuyết ước chung lớn nhất.

Ước chung lớn nhất của hai hay nhiều số là số lớn nhất trong tập hợp các ước chung của các số đó

Xem chi tiết
Lý thuyết số nguyên tố. Hợp số. Bảng số nguyên tố Lý thuyết số nguyên tố. Hợp số. Bảng số nguyên tố

Số nguyên tố là số tự nhiên lớn hơn 1, chỉ có hai ước là 1 và chính nó. Hợp số là một

Xem chi tiết
Lý thuyết  thứ tự thực hiện các phép tính Lý thuyết thứ tự thực hiện các phép tính

Các số được nối với nhau bởi dấu cá phép tính

Xem chi tiết
Lý thuyết dấu hiệu chia hết cho 3, cho 9 Lý thuyết dấu hiệu chia hết cho 3, cho 9

Các số có tổng các chữ số chia hết cho 9 thì chia hết cho 9

Xem chi tiết
Lý thuyết lũy thừa với số mũ tự nhiên. Nhân hai lũy thừa cùng cơ số. Lý thuyết lũy thừa với số mũ tự nhiên. Nhân hai lũy thừa cùng cơ số.

Lũy thừa bậc n của một số a là tích của n thừa số bằng nhau, mỗi thừa số bằng a:

Xem chi tiết
Lý thuyết số phần tử của một tập hợp, tập hợp con Lý thuyết số phần tử của một tập hợp, tập hợp con

Một tập hơp có thể có một phần tử,có nhiều phần tử, có vô số

Xem chi tiết
Lý thuyết phép cộng và phép nhân Lý thuyết phép cộng và phép nhân

Kết quả của phép cộng được gọi là tổng

Xem chi tiết
Lý thuyết  phép trừ và phép chia Lý thuyết phép trừ và phép chia

Cho hai số tự nhiên a và b.

Xem chi tiết
Trả lời phần câu hỏi ôn tập chương 1 phần Số học trang 61 SGK toán 6 tập 1 Trả lời phần câu hỏi ôn tập chương 1 phần Số học trang 61 SGK toán 6 tập 1

Trả lời phần câu hỏi ôn tập chương 1 Ôn tập và bổ túc về số tự nhiên trang 61 SGK toán 6 tập 1.Viết dạng tổng quát các tính chất giao hoán, kết hợp của phép cộng,..

Xem chi tiết

Bài viết được xem nhiều nhất

Các chương, bài khácGửi bài