1. Trung bình cộng

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu


Gửi bài