Trả lời Vận dụng trang 15 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo


Đề bài

 Năm nay An 12 tuổi, mẹ An 36 tuổi.

a) Hỏi bao nhiêu năm nữa thì số tuổi của An bằng số tuổi của mẹ hiện nay?

b) Năm nay số tuổi của mẹ An gấp mấy lần số tuổi của An?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

a) Số năm bằng số tuổi chênh lệch

b) Tuổi mẹ An gấp tuổi của An = Tuổi mẹ : Tuổi An

Lời giải chi tiết

a) Tuổi của An bằng số tuổi của mẹ hiện nay sau:

36 – 12 = 24 (năm)

b) Năm nay,tuổi mẹ gấp tuổi An: 36 : 12 = 3 (lần)

 Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.3 trên 4 phiếu