Trả lời Thực hành 2 trang 14 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo


Có thể thực hiện phép tính sau như thế nào cho hợp lí? T = 11.(1 + 3 + 7 + 9) + 89.(1 + 3 + 7 + 9)

Đề bài

Có thể thực hiện phép tính sau như thế nào cho hợp lí?

T = 11.(1 + 3 + 7 + 9) + 89.(1 + 3 + 7 + 9)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Áp dụng tính chất kết hợp và tính chất phân phối của phép nhân đối với phép cộng

Lời giải chi tiết

Cách 1:

T = 11. [(1 + 9) + (3 + 7)] + 89. [(1 + 9) + (3 + 7)]

T = 11. (10 + 10) + 89 .(10 + 10)

T = 11. 20 + 89 . 20

T = 20 . (11 + 89)

T = 20 . 100

T = 2000

Cách 2:

T = 11 . (1 + 3 + 7 + 9) + 89 . (1 + 3 + 7 + 9)

T = (1 + 3 + 7 + 9) . (11 + 89)

T = 20 . 100

T = 2000


Bình chọn:
4.3 trên 14 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán 6 - Chân trời sáng tạo - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí