Giải Bài 3 trang 15 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo


Đề bài

Một chiếc đồng hồ đánh chuông theo đúng giờ. Đúng 8 giờ, nó đánh 8 tiếng “bong”; đúng 9 giờ nó đánh 9 tiếng “boong”…Từ lúc đúng 8 giờ đến lúc đúng 12 giờ trưa cùng ngày, nó đánh bao nhiêu tiếng “boong”?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Tính tổng số tiếng đánh “bong” của 8 giờ, 9 giờ, 10 giờ, 11 giờ

Lời giải chi tiết

Từ lúc đúng 8 giờ đến lúc đúng 12 giờ trưa cùng ngày, nó đánh số tiếng “boong” là:

8 + 9 + 10 +11 +12 = (8 + 12) + (9 +11) + 10 = 20 + 20 + 10 = 50

Vậy từ lúc đúng 8 giờ đến lúc đúng 12 giờ trưa cùng ngày đồng hồ đánh 50 tiếng “boong”.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Hỏi bài