Giải Bài 1 trang 15 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo tập 1


Đề bài

Tính một cách hợp lí:

a) 2021 + 2022 + 2023 + 2024 + 2025 + 2026 + 2027 + 2028 + 2029

b) 30.40.50.60 

Phương pháp giải - Xem chi tiết

a) Nhóm các số thích hợp để được các tổng bằng nhau

b) Tách các số thành tích của 1 số nhân với 10

Lời giải chi tiết

a) \(2021 + 2022 + 2023 + 2024 + 2025 + 2026 + 2027 + 2028 + 2029\)

\(\begin{array}{l} = \left( {2021 + 2029} \right) + \left( {2022 + 2028} \right) + \left( {2023 + 2027} \right) + \left( {2024 + 2026} \right) + 2025\\ = 4050 + 4050 + 4050 + 4050 + 2025\\ = 4050.4 + 2025\\ = 16200 + 2025\\ = 18225\end{array}\)

b)

\(\begin{array}{l}30.40.50.60 = 3.10.4.10.5.10.6.10\\ = 3.4.5.6.10000\\ = 3.2.2.5.6.10000\\ = 3.2.6.10.10000\\ = 36.100000\\ = 3600000\end{array}\)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Hỏi bài