Trả lời Thực hành 1 trang 13 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo


Đề bài

An có 100 000 đồng để mua đồ dùng học tập. An đã mua 5 quyển vở, 6 cái bút bi và 2 cái bút chì. Biết rằng mỗi quyển vở có giá 6 000 đồng, mỗi cái bút bi hoặc bút chì có giá 5 000 đồng. Hỏi An còn lại bao nhiêu tiền?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Tính tổng số tiền An mua vở, mua bút bi và mua bút chì sau đó tính số tiền còn lại bằng cách lấy số tiền ban đầu trừ đi tổng số tiền vừa tình được.

Lời giải chi tiết

An mua 5 quyển vở, 6 cái bút bi và 2 cái bút chì hết:

5 x 6000 + 6 x 5000 + 2 x 5000 = 70 000 (đồng)

An còn lại: 100 000 – 70 000 = 30 000 (đồng)

Vậy An còn lại 30 000 đồng


Bình chọn:
4.2 trên 11 phiếu