Trả lời Hoạt động khám phá 3 trang 14 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo


Đề bài

Nhóm bạn Lan dự định thực hiện một kế hoạch nhỏ với số tiền cần có là 200 000 đồng. Hiện tại các bạn đang có 80 000 đồng. Các bạn thực hiện gây quỹ thêm bằng cách thu lượm và bán giấy vụn, mỗi tháng được 20 000 đồng.

a) Số tiền các bạn còn thiếu là bao nhiêu?

b) Số tiền còn thiếu cần phải thực hiện gây quỹ trong mấy tháng?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

a) Số tiền còn thiếu = Số tiền cần có – Số tiền đang có

b) Số tháng = Số tiền còn thiếu: 20 000

Lời giải chi tiết

a) Số tiền nhóm bạn còn thiếu là:

 200 000 – 80 000 = 120 000(đồng)
b) Số tiền còn thiếu cần phải thực hiện trong khoảng thời gian:

120 000 : 20 000 = 6 (tháng)


Bình chọn:
4.6 trên 12 phiếu