Trả lời Thực hành 3 trang 14 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo


Đề bài

Có thể tính nhanh tích của một số với 9 hoặc 99 như sau:

\(\begin{array}{l}67.9 = 67.\left( {10 - 1} \right) = 670 - 67 = 603\\346.99 = 346.\left( {100 - 1} \right) = 34600 - 346 = 34254\end{array}\)

Tính:  1 234.9;  1 234.99

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Tách 9 và 99 sau đó thực hiện phép tính theo mẫu

Lời giải chi tiết

\(\begin{array}{l}1234.9 = 1234.\left( {10 - 1} \right)\\ = 12340 - 1234 = 11106\\1234.99 = 1234.\left( {100 - 1} \right)\\ = 123400 - 1234 = 122166\end{array}\)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
3.7 trên 7 phiếu