Giải Bài 2 trang 15 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo tập 1


Đề bài

Bình được mẹ mua cho 9 quyển vở, 5 cái bút bi và 2 cục tẩy. Giá mỗi quyển vở là 4900 đồng; giá mỗi cái bút bi là 2 900 đồng; giá mỗi cục tẩy là 5 000 đồng. Mẹ Bình đã mua hết bao nhiêu tiền?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Lấy số lượng nhân với giá tiền mỗi loại tương ứng rồi tính tổng

Lời giải chi tiết

Mẹ Bình đã mua hết số tiền là:

9.4900 + 5.2900 + 2.5000 = 68600 (đồng)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Hỏi bài