Luyện tập 10 trang 63 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1


Giải bài tập Rút gọn phân thức:

Đề bài

Rút gọn phân thức: \({{{y^4} - 3{y^2} + 2} \over {{y^4} - 4}}\)

Lời giải chi tiết

\(\eqalign{  & \,\,\,\,{{{y^4} - 3{y^2} + 2} \over {{y^4} - 4}} = {{{y^4} - {y^2} - 2{y^2} + 2} \over {{{\left( {{y^2}} \right)}^2} - {2^2}}}  \cr  &  = {{{y^2}\left( {{y^2} - 1} \right) - 2\left( {{y^2} - 1} \right)} \over {\left( {{y^2} - 1} \right)\left( {{y^2} + 1} \right)}}  \cr  &  = {{\left( {{y^2} - 1} \right)\left( {{y^2} - 2} \right)} \over {\left( {{y^2} - 1} \right)\left( {{y^2} + 1} \right)}} = {{{y^2} - 2} \over {{y^2} + 1}} \cr} \)

Loigiaihay.com

 


Bình chọn:
2.5 trên 6 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán 8 - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí