Bài 8 trang 6 SBT toán 7 tập 1


Giải bài 8 trang 6 sách bài tập toán 7 tập 1. So sánh các số hữu tỉ sau bằng cách nhanh nhất...

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

So sánh các số hữu tỉ sau bằng cách nhanh nhất:

LG a

\(\displaystyle{\rm{}}{{ - 1} \over 5} \) và \(\displaystyle {1 \over {1000}}\)

Phương pháp giải:

Áp dụng:

\(\left. \begin{array}{l}
\dfrac{a}{b} < \dfrac{c}{d}\\
\dfrac{c}{d} < \dfrac{e}{f}
\end{array} \right\} \Rightarrow \dfrac{a}{b} < \dfrac{e}{f}\)

\( \dfrac{{a.c}}{{b.c}} = \dfrac{a}{b}\,\)

- Hai phân số cùng mẫu dương thì tử số phân số nào lớn hơn thì phân số đó lớn hơn.

Lời giải chi tiết:

\(\displaystyle {{ - 1} \over 5} < {0 \over {5}} = 0;{1 \over {1000}} > {0 \over {1000}} = 0\) 

Vậy \(\displaystyle {{ - 1} \over 5} < {1 \over {1000}}\) 

LG b

 \(\displaystyle {{267} \over { - 268}} \) và \(\displaystyle {{ - 1347} \over {1343}}\) 

Phương pháp giải:

Áp dụng:

\(\left. \begin{array}{l}
\dfrac{a}{b} < \dfrac{c}{d}\\
\dfrac{c}{d} < \dfrac{e}{f}
\end{array} \right\} \Rightarrow \dfrac{a}{b} < \dfrac{e}{f}\)

\( \dfrac{{a.c}}{{b.c}} = \dfrac{a}{b}\,\)

- Hai phân số cùng mẫu dương thì tử số phân số nào lớn hơn thì phân số đó lớn hơn.

Lời giải chi tiết:

 \(\displaystyle {{267} \over { - 268}} = {{ - 267} \over {268}} > {{ - 268} \over {268}} =  - 1;\)

\(\displaystyle {{ - 1347} \over {1343}} < {{ - 1343} \over {1343}} =  - 1\)

Vậy \(\displaystyle {{267} \over { - 268}} > {{ - 1347} \over {1343}}\) 

LG c

\(\displaystyle {{ - 13} \over {38}} \) và \(\displaystyle {{29} \over { - 88}}\)

Phương pháp giải:

Áp dụng:

\(\left. \begin{array}{l}
\dfrac{a}{b} < \dfrac{c}{d}\\
\dfrac{c}{d} < \dfrac{e}{f}
\end{array} \right\} \Rightarrow \dfrac{a}{b} < \dfrac{e}{f}\)

\( \dfrac{{a.c}}{{b.c}} = \dfrac{a}{b}\,\)

- Hai phân số cùng mẫu dương thì tử số phân số nào lớn hơn thì phân số đó lớn hơn.

Lời giải chi tiết:

\(\displaystyle {{ - 13} \over {38}} < {{-13} \over {  39}} = {{ - 1} \over 3};\)

\(\displaystyle{{29} \over { - 88}} = {{ - 29} \over {88}} > {{ - 29} \over {87}} = {{ - 1} \over 3}\)

Vậy \(\displaystyle {{ - 13} \over {38}} < {{29} \over { - 88}}\) 

LG d

\(\displaystyle {\rm{}}{{ - 18} \over {31}} \) và \(\displaystyle {{ - 181818} \over {313131}}\)

Phương pháp giải:

Quy đồng mẫu rồi so sánh hai phân số.

Lời giải chi tiết:

\(\displaystyle{\rm{}}{{ - 18} \over {31}} = {{ - 18.10101} \over {31.10101}} = {{ - 181818} \over {313131}}\)

Vậy \(\displaystyle{\rm{}}{{ - 18} \over {31}} = {{ - 181818} \over {313131}}\).

 Loigiaihay.com

Sub đăng ký kênh giúp Ad nhé !


Bình chọn:
4.7 trên 30 phiếu

>> Học trực tuyến lớp 7 trên Tuyensinh247.com mọi lúc, mọi nơi với đầy đủ các môn: Toán, Văn, Anh, Lý, Sử, Sinh cùng các thầy cô giáo dạy giỏi, nổi tiếng.


Gửi bài