Bài 2 trang 5 SBT toán 7 tập 1


Đề bài

Biểu diễn các số hữu tỉ \(\displaystyle{3 \over { - 4}};\displaystyle{5 \over 3}\) trên trục số.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

- Để biểu diễn số hữu tỉ \(\displaystyle{3 \over { - 4}}\) trên trục số ta làm như sau:

+) Chia đoạn thẳng đơn vị (chẳng hạn đoạn từ \(0\) đến điểm \(-1\)) thành bốn phần bằng nhau, lấy một đoạn làm đơn vị mới thì đơn vị mới bằng \(\dfrac{1}{4}\) đơn vị cũ.

+) Số hữu tỉ \(\dfrac{3}{{ - 4}}\) được biểu diễn bởi điểm nằm bên trái số \(0\) và cách điểm \(0\) một đoạn bằng \(3\) đơn vị mới.

- Để biểu diễn số hữu tỉ \(\displaystyle{5 \over 3}\) trên trục số ta làm như sau:

+) Chia đoạn thẳng đơn vị (chẳng hạn đoạn từ \(0\) đến điểm \(1\)) thành ba phần bằng nhau, lấy một đoạn làm đơn vị mới thì đơn vị mới bằng \(\dfrac{1}{3}\) đơn vị cũ.

+) Số hữu tỉ \(\dfrac{5}{{ 3}}\) được biểu diễn bởi điểm nằm bên phải số \(0\) và cách điểm \(0\) một đoạn bằng \(5\) đơn vị mới.

Lời giải chi tiết

Ta có: \(\displaystyle{3 \over { - 4}} = \displaystyle{{ - 3} \over 4}\)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.5 trên 55 phiếu

>> Xem thêm

>> Học trực tuyến lớp 7 trên Tuyensinh247.com cam kết giúp học sinh lớp 7 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.