Bài 4 trang 5 SBT toán 7 tập 1


Đề bài

Trong các câu sau, câu nào đúng, câu nào sai?

a) Số hữu tỉ âm nhỏ hơn số hữu tỉ dương.

b) Số hữu tỉ âm nhỏ hơn số tự nhiên.

c) Số \(0\) là số hữu tỉ dương

d) Số nguyên âm không phải là số hữu tỉ âm.

e) Tập hợp \(\mathbb Q\) gồm các số hữu tỉ dương và các số hữu tỉ âm.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

+) Tập hợp số tự nhiên: \(\mathbb N = \left\{ {0;\;1;\;2;\;3.........} \right\}.\)

+) Tập hợp số nguyên: \(\mathbb Z = \left\{ {...; - 3;\; - 2;\; - 1;\;0;\;1;\;2;\;3...} \right\}\)

+) Tập hợp \(\mathbb Q\) là tập hợp các số hữu tỉ gồm các số được viết dưới dạng phân số \(\dfrac{a}{b}\) với \(a, \, \, b \in\mathbb Z, \, \, b \neq 0.\)

+) Số hữu tỉ lớn hơn \(0\) gọi là số hữu tỉ dương.

+) Số hữu tỉ nhỏ hơn \(0\) gọi là số hữu tỉ âm.

+) Số \(0\) không là số hữu tỉ dương, cũng không là số hữu tỉ âm.

Lời giải chi tiết

a) Số hữu tỉ âm nhỏ hơn số hữu tỉ dương: Đúng

b) Số hữu tỉ âm nhỏ hơn số tự nhiên: Đúng

c) Số \(0\) là số hữu tỉ dương: Sai

d) Số nguyên âm không phải là số hữu tỉ âm: Sai

Giả sử có số nguyên âm \(a\) thì ta luôn biểu diễn \(a\) dưới dạng phân số là \(\dfrac{a}{1}\).

e) Tập hợp \(\mathbb Q\) gồm các số hữu tỉ dương và các số hữu tỉ âm: Sai

Vì số \(0\) không là số hữu tỉ dương, cũng không là số hữu tỉ âm.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.6 trên 37 phiếu

>> Xem thêm

>> Học trực tuyến lớp 7 trên Tuyensinh247.com cam kết giúp học sinh lớp 7 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.