Bài 5 trang 5 SBT toán 8 tập 1


Giải bài 5 trang 5 sách bài tập toán 8. Tìm x, biết: 2x(x-5)-x(3+2x)=26.

Đề bài

Tìm \(x\), biết: \(2x\left( {x - 5} \right) - x\left( {3 + 2x} \right) = 26\) 

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Sử dụng qui tắc: Muốn nhân đơn thức với đa thức ta nhân đơn thức với từng hạng tử của đa thức rồi cộng chúng lại với nhau:\(A(B+C)=AB+AC\)

Lời giải chi tiết

\(2x\left( {x - 5} \right) - x\left( {3 + 2x} \right) = 26\)

\(\Leftrightarrow\) \(2x.x - 2x.5 - 3x - x.2x = 26\)

\(\Leftrightarrow\) \(2x^2 - 10x - 3x - 2x^2 = 26\)

\(\Leftrightarrow (2x^2- 2x^2) +(- 10x - 3x)  = 26\) 

\(\Leftrightarrow- 13x = 26\)

\(\Leftrightarrow x = - 2  \)

Vậy \(x=-2.\)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.7 trên 43 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán 8 - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí