Bài 4.57 trang 122 SBT đại số 10


Giải bài 4.57 trang 122 sách bài tập đại số 10. Giải các bất phương trình sau...

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Giải các bất phương trình sau

LG a

\(\left\{ \begin{array}{l}{x^2} \ge 4x\\{(2x - 1)^2} < 9\end{array} \right.\)

Phương pháp giải:

Giải từng bất phương trình trong hệ và kết luận nghiệm.

Lời giải chi tiết:

\(\left\{ \begin{array}{l}{x^2} \ge 4x\\{(2x - 1)^2} < 9\end{array} \right.\) \( \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}{x^2} - 4x \ge 0\\ - 3 < 2x - 1 < 3\end{array} \right.\) \( \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}\left[ \begin{array}{l}x \ge 4\\x \le 0\end{array} \right.\\ - 1 < x < 2\end{array} \right.\) \( \Leftrightarrow  - 1 < x \le 0\)

LG b

\(\left\{ \begin{array}{l}2x - 3 < (x + 1)(x - 2)\\{x^2} - x \le 6\end{array} \right.\)

Lời giải chi tiết:

\(\left\{ \begin{array}{l}2x - 3 < (x + 1)(x - 2)\\{x^2} - x \le 6\end{array} \right.\) \( \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}{x^2} - 3x + 1 > 0\\{x^2} - x - 6 \le 0\end{array} \right.\) \( \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}\left[ \begin{array}{l}x > \dfrac{{3 + \sqrt 5 }}{2}\\x < \dfrac{{3 - \sqrt 5 }}{2}\end{array} \right.\\ - 2 \le x \le 3\end{array} \right.\)

\( \Leftrightarrow x \in {\rm{[ - 2;}}\dfrac{{3 - \sqrt 5 }}{2}) \cup (\dfrac{{3 + \sqrt 5 }}{2};3{\rm{]}}\)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.