Bài 4.56 trang 122 SBT đại số 10


Giải bài 4.56 trang 122 sách bài tập đại số 10. Giải các bất phương trình sau...

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Giải các bất phương trình sau

LG a

 \(\left\{ \begin{array}{l}{x^2} \ge 0,25\\{x^2} - x \le 0\end{array} \right.;\)

Phương pháp giải:

Lần lượt giải các bất phương trình có trong hệ

Kết luận nghiệm

Lời giải chi tiết:

\(\left\{ \begin{array}{l}{x^2} \ge 0,25\\{x^2} - x \le 0\end{array} \right.\) \( \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}{x^2} - 0,25 \ge 0\\{x^2} - x \le 0\end{array} \right.\)

\( \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}
\left[ \begin{array}{l}
x \ge 0,5\\
x \le - 0,5
\end{array} \right.\\
0 \le x \le 1
\end{array} \right. \) \(\Leftrightarrow \left[ \begin{array}{l}
\left\{ \begin{array}{l}
x \ge 0,5\\
0 \le x \le 1
\end{array} \right.\\
\left\{ \begin{array}{l}
x \le - 0,5\\
0 \le x \le 1
\end{array} \right.
\end{array} \right. \) \( \Leftrightarrow 0,5 \le x \le 1\)

LG b

\(\left\{ \begin{array}{l}(x - 1)(2x + 3) > 0\\(x - 4)(x + \dfrac{1}{4}) \le 0\end{array} \right.\)

Lời giải chi tiết:

\(\left\{ \begin{array}{l}(x - 1)(2x + 3) > 0\\(x - 4)(x + \dfrac{1}{4}) \le 0\end{array} \right.\) 

\( \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}
\left[ \begin{array}{l}
x > 1\\
x < - \dfrac{3}{2}
\end{array} \right.\\
- \dfrac{1}{4} \le x \le 4
\end{array} \right. \) \(\Leftrightarrow \left[ \begin{array}{l}
\left\{ \begin{array}{l}
x > 1\\
- \dfrac{1}{4} \le x \le 4
\end{array} \right.\\
\left\{ \begin{array}{l}
x < - \dfrac{3}{2}\\
- \dfrac{1}{4} \le x \le 4
\end{array} \right.
\end{array} \right. \) \(\Leftrightarrow 1 < x \le 4\)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán 10 - Xem ngay

>> Học trực tuyến Lớp 11 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 11 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.