Bài 4.52 trang 121 SBT đại số 10


Giải bài 4.52 trang 121 sách bài tập đại số 10. Giải các bất phương trình sau...

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Giải các bất phương trình sau:

LG a

\({x^2} - 2x + 3 > 0;\)

Phương pháp giải:

Biến đổi thành hằng đẳng thức

Lời giải chi tiết:

\({x^2} - 2x + 3 > 0\) \( \Leftrightarrow {(x - 1)^2} + 2 > 0\) (đúng với mọi x);

LG b

\({x^2} + 9 > 6x.\)

Phương pháp giải:

Biến đổi thành hằng đẳng thức

Lời giải chi tiết:

\({x^2} + 9 > 6x\) \( \Leftrightarrow {(x - 3)^2} > 0\) (đúng với mọi \(x \ne 3\))

Vậy BPT có tập nghiệm \(R\backslash \left\{ 3 \right\}\).

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.