Bài 4.3 phần bài tập bổ sung trang 163 SBT toán 9 tập 1


Đề bài

Cho đường tròn \((O ; 15cm),\) dây \(AB = 24cm.\) Một tiếp tuyến song song với \(AB\) cắt các tia \(OA,\) \(OB\) theo thứ tự ở \(E, F.\) Tính độ dài \(EF.\)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Sử dụng kiến thức:

+) Nếu một đường thẳng là tiếp tuyến của một đường tròn thì nó vuông góc với bán kính đi qua tiếp điểm.

+) Đường kính vuông góc với một dây thì đi qua trung điểm của dây ấy.

+) Sử dụng định lý Ta-lét. 

Lời giải chi tiết

Gọi \(C\)  là tiếp điểm của \(EF\) với đường tròn \((O),\) \(H\) là giao điểm của \(OC\) và \(AB.\) Ta có

\(OC \bot EF\) (tính chất tiếp tuyến) và \(AB // EF\) (gt) nên \(OC \bot AB\) tại H.

Xét đường tròn (O) có \(OC \bot AB\) tại H nên H là trung điểm của AB (đường kính vuông góc với một dây thì đi qua trung điểm của dây ấy)

Suy ra \(HB=\dfrac{AB}2 = 12 cm\) 

Xét tam giác OHB vuông tại H, theo định lý Pytago ta có:

\(O{B^2} = O{H^2} + H{B^2}\)

 \(\Rightarrow O{H^2} = O{B^2} - H{B^2}\)

\( \Leftrightarrow O{H^2} = {15^2} - {12^2} = 81\)

 \( \Rightarrow OH = 9 cm.\)

Vì \(AH//EC\) nên \(\dfrac{{OH}}{{OC}} = \dfrac{{OA}}{{OE}}\) (định lý Ta-lét)

Vì \(AB//EF\) nên \(\dfrac{{AB}}{{EF}} = \dfrac{{OH}}{{OC}}\) (hệ quả định lý Ta-lét)

Suy ra \(\displaystyle {{OH} \over {OC}} = {{AB} \over {EF}}\) ,

tức là \(\displaystyle{9 \over {15}} = {{24} \over {EF}}\).

\( \Rightarrow EF = \dfrac{{24.15}}{9} = 40cm\)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.6 trên 22 phiếu
 • Bài 4.2 phần bài tập bổ sung trang 163 SBT toán 9 tập 1

  Giải bài 4.2 phần bài tập bổ sung trang 163 sách bài tập toán 9. Cho đường tròn (O ; 2cm), điểm A di chuyển trên đường tròn. Trên tiếp tuyến tại A, lấy điểm M sao cho AM = OA. Điểm M chuyển động trên đường nào ?

 • Bài 4.1 phần bài tập bổ sung trang 163 SBT toán 9 tập 1

  Giải bài 4.1 phần bài tập bổ sung trang 163 sách bài tập toán 9. Cho đoạn thẳng AB. Đường tròn (O) đường kính 2cm tiếp xúc với đường thẳng AB. Tâm O nằm trên...

 • Bài 41* trang 162 SBT toán 9 tập 1

  Giải bài 41* trang 162 sách bài tập toán 9. Cho nửa đường tròn tâm O, đường kính AB. Qua điểm C thuộc nửa đường tròn, kẻ tiếp tuyến d của đường tròn. Gọi E và F lần lượt là chân các đường vuông góc kẻ từ A đến B đến d. Gọi H là chân đường vuông góc kẻ từ C đến AB. Chứng minh rằng:...

 • Bài 40 trang 162 SBT toán 9 tập 1

  Giải bài 40 trang 162 sách bài tập toán 9. Cho đường tròn (O), bán kính OA, dây CD là đường trung trực của OA...

 • Bài 39 trang 162 SBT toán 9 tập 1

  Giải bài 39 trang 162 sách bài tập toán 9. Cho hình thang vuông ABCD...

 • Bài 38 trang 162 SBT toán 9 tập 1

  Giải bài 38 trang 162 sách bài tập toán 9. Cho đường tròn (O) bán kính bằng 2cm. Một đường thẳng đi qua điểm A nằm bên ngoài đường tròn và cắt đường tròn tại B và C, trong đó AB = BC. Kẻ đường kính COD. Tính độ dài AD.

 • Bài 37 trang 162 SBT toán 9 tập 1

  Giải bài 37 trang 162 sách bài tập toán 9. Cho điểm A cách đường thẳng xy là 12cm. Vẽ đường tròn (A ; 13cm)...

 • Bài 36 trang 162 SBT toán 9 tập 1

  Giải bài 36 trang 162 sách bài tập toán 9. Cho đường thẳng a. Tâm I của tất cả các đường tròn có bán kính 5cm và tiếp xúc với đường thẳng a nằm trên đường nào?

 • Bài 35 trang 162 SBT toán 9 tập 1

  Giải bài 35 trang 162 sách bài tập toán 9. Trên mặt phẳng tọa độ cho điểm I có tọa độ ( -3 ; 2). Nếu vẽ đường tròn tâm I bán kính bằng 2 thì đường tròn đó có vị trí tương đối như thế nào đối với các trục tọa độ?

>> Học trực tuyến lớp 9 và luyện vào lớp 10 tại Tuyensinh247.com. , cam kết giúp học sinh lớp 9 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.