Bài 10 trang 6 SBT toán 8 tập 2


Giải bài 10 trang 6 sách bài tập toán 8. Bằng quy tắc chuyển vế, giải các phương trình sau: a) x - 2,25 = 0,75 ; b) 19,3 = 12 - x ...

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bằng quy tắc chuyển vế, giải các phương trình sau :

LG a

\(x - 2,25 = 0,75\)

Phương pháp giải:

+) Quy tắc chuyển vế

Trong một phương trình ta có thể chuyển một hạng tử từ vế này sang vế kia và đổi dấu hạng tử đó.

Lời giải chi tiết:

\(x - 2,25 = 0,75\)

\( \Leftrightarrow x = 0,75 + 2,25 \Leftrightarrow x = 3\)

Vậy phương trình có tập nghiệm \(S=\{3\}.\)

LG b

\(19,3 = 12 - x\)

Phương pháp giải:

+) Quy tắc chuyển vế

Trong một phương trình ta có thể chuyển một hạng tử từ vế này sang vế kia và đổi dấu hạng tử đó.

Lời giải chi tiết:

\(19,3 = 12 - x\)

\( \Leftrightarrow x = 12 - 19,3 \Leftrightarrow x =  - 7,3\)

Vậy phương trình có tập nghiệm \(S=\{-7,3\}.\)

LG c

\(4,2 = x + 2,1\)

Phương pháp giải:

+) Quy tắc chuyển vế

Trong một phương trình ta có thể chuyển một hạng tử từ vế này sang vế kia và đổi dấu hạng tử đó.

Lời giải chi tiết:

\(4,2 = x + 2,1\)

\( \Leftrightarrow x = 4,2 - 2,1 \Leftrightarrow x = 2,1\)

Vậy phương trình có tập nghiệm \(S=\{2,1\}.\)

LG d

\(3,7 - x = 4\)

Phương pháp giải:

+) Quy tắc chuyển vế

Trong một phương trình ta có thể chuyển một hạng tử từ vế này sang vế kia và đổi dấu hạng tử đó.

Lời giải chi tiết:

\(3,7 - x = 4\)

\( \Leftrightarrow 3,7 - 4 = x \Leftrightarrow x =  - 0,3\)

Vậy phương trình có tập nghiệm \(S=\{-0,3\}.\)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.3 trên 6 phiếu

>> Học trực tuyến lớp 8 trên Tuyensinh247.com mọi lúc, mọi nơi đầy đủ các môn: Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa, Sinh, Sử, Địa cùng các thầy cô giáo dạy giỏi, nổi tiếng.


Gửi bài