Bình chọn:
4.1 trên 350 phiếu
Bài 33 trang 87 SGK Toán 6 tập 2 Bài 33 trang 87 SGK Toán 6 tập 2

Giải bài 33 trang 87 SGK Toán 6 tập 2. Vẽ hai góc kề bù xOy, yOx',

Xem chi tiết
Bài 34 trang 87 SGK Toán 6 tập 2 Bài 34 trang 87 SGK Toán 6 tập 2

Giải bài 34 trang 87 SGK Toán 6 tập 2. Vẽ hai góc kề bù xOy và yOx'

Xem chi tiết
Bài 35 trang 87 SGK Toán 6 tập 2 Bài 35 trang 87 SGK Toán 6 tập 2

Giải bài 35 trang 87 SGK Toán 6 tập 2. Vẽ góc bẹt xOy. Vẽ tia phân giác Om của góc đó. Vẽ tia phân giác Oa của góc xOm. Bẽ tia phân giác Ob của góc mOy. Tính số đo góc aOb.

Xem chi tiết
Bài 36 trang 87 SGK Toán 6 tập 2 Bài 36 trang 87 SGK Toán 6 tập 2

Giải bài 36 trang 87 SGK Toán 6 tập 2. Cho hai tia Oy,Oz cùng nằm trên một nửa mặt phẳng có bờ chứa tia Ox. Biết...

Xem chi tiết
Bài 37 trang 87 - Sách giáo khoa toán 6 tập 2 Bài 37 trang 87 - Sách giáo khoa toán 6 tập 2

Giải bài 37 trang 87 SGK Toán 6 tập 2. Cho hai tia Oy, Oz cùng nằm trên một nửa mặt phẳng có bờ chứa tia Ox. Biết rằng

Xem chi tiết
Bài 38 trang 91 SGK Toán 6 tập 2 Bài 38 trang 91 SGK Toán 6 tập 2

Giải bài 38 trang 91 SGK Toán 6 tập 2. Trong hình 48, ta có hai đường tròn(O;2cm) và (A;2cm) cắt nhau tại C,D. Điểm A nằm trên đường tròn tâm O.

Xem chi tiết
Bài 39 trang 92 SGK Toán 6 tập 2 Bài 39 trang 92 SGK Toán 6 tập 2

Giải bài 39 trang 92 SGK Toán 6 tập 2. Trên hình 49, ta có hai đường tròn (A;2cm) và (B;2cm) cắt nhau tại C,D, AB=4cm. Đường tròn tâm A,B lần lượt cắt đoạn thẳn AB tại K,I.

Xem chi tiết
Bài 40 trang 92 SGK Toán 6 tập 2 Bài 40 trang 92 SGK Toán 6 tập 2

Giải bài 40 trang 92 SGK Toán 6 tập 2. Với compa, hãy so sánh các đoạn thẳng trong hình 50 rồi đánh cùng một dấu cho các đoạn thẳng bằng nhau.

Xem chi tiết
Bài 41 trang 92 SGK Toán 6 tập 2 Bài 41 trang 92 SGK Toán 6 tập 2

Giải bài 41 trang 92 SGK Toán 6 tập 2. Đố: Xem hình 51. So sánh AB + BC + AC với OM bằng mắt rồi kiểm tra bằng dụng c

Xem chi tiết
Bài 42 trang 93 SGK Toán 6 tập 2 Bài 42 trang 93 SGK Toán 6 tập 2

Giải bài 42 trang 93 SGK Toán 6 tập 2. Vẽ lại các hình sau(đúng kích thước như hình đã cho)

Xem chi tiết
Bài 43 trang 94 SGK Toán 6 tập 2 Bài 43 trang 94 SGK Toán 6 tập 2

Giải bài 43 trang 94 SGK Toán 6 tập 2. Điền vào chỗ trống trong các phát biểu sau:

Xem chi tiết
Bài 44 trang 95 SGK Toán 6 tập 2 Bài 44 trang 95 SGK Toán 6 tập 2

Giải bài 44 trang 95 SGK Toán 6 tập 2. Xem hình 55 rồi điền vào bảng sau:

Xem chi tiết
Bài 45 trang 95 SGK Toán 6 tập 2 Bài 45 trang 95 SGK Toán 6 tập 2

Giải bài 45 trang 95 SGK Toán 6 tập 2. Xem hình 55 rồi trả lời các câu hỏi sau.

Xem chi tiết
Bài 46 trang 95 SGK Toán 6 tập 2 Bài 46 trang 95 SGK Toán 6 tập 2

Giải bài 46 trang 95 SGK Toán 6 tập 2. Vẽ hình theo các cách diễn đạt bằng lời sau:

Xem chi tiết
Bài 47 trang 95 SGK Toán 6 tập 2 Bài 47 trang 95 SGK Toán 6 tập 2

Giải bài 47 trang 95 SGK Toán 6 tập 2. Vẽ đoạn thẳng IR dài 35cm. Vẽ một điểm T sao cho TI=2,5 cm, TR=2cm. vẽ tam giác TIR

Xem chi tiết
Bài 1 trang 96 SGK Toán 6 tập 2 Bài 1 trang 96 SGK Toán 6 tập 2

Giải bài 1 trang 96 SGK Toán 6 tập 2. a)Góc là gì? b)Góc bẹt là gì?

Xem chi tiết
Bài 2 trang 96 sgk toán 6 tập 2 Bài 2 trang 96 sgk toán 6 tập 2

Giải bài 2 trang 96 SGK Toán 6 tập 2. a)Góc vuông là gì ? c) Góc tù là gì ?

Xem chi tiết
Bài 3 trang 96 sgk toán 6 tập 2 Bài 3 trang 96 sgk toán 6 tập 2

Giải bài 3 trang 96 SGK Toán 6 tập 2. Vẽ : a) Hai góc phụ nhau. b)Hai góc bù nhau. c)Hai góc kề nhau.

Xem chi tiết
Bài 4 trang 96 SGK Toán 6 tập 2 Bài 4 trang 96 SGK Toán 6 tập 2

Giải bài 4 trang 96 SGK Toán 6 tập 2. Vẽ : a) Góc 600. b) Góc 1350 c) Góc vuông.

Xem chi tiết
Bài 5 trang 96 sgk toán 6 tập 2 Bài 5 trang 96 sgk toán 6 tập 2

Giải bài 5 trang 96 SGK Toán 6 tập 2. Vẽ góc xOy. Vẽ tia Oz nằm giữa hai tia Ox, Oy. Làm thế nào để chỉ đo hai lần mà biết được số đo của cả ba góc xOy, yOz, xOz. Có mấy cách làm?

Xem chi tiết
Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhất

Góp ý Loigiaihay.com, nhận quà liền tay