Bình chọn:
4.1 trên 350 phiếu
Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 11 - Chương 2 - Hình học 6 Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 11 - Chương 2 - Hình học 6

Giải Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 11 - Chương 2 - Hình học 6

Xem chi tiết
Trả lời câu hỏi Bài 1 trang 72 Toán 6 Tập 2 Trả lời câu hỏi Bài 1 trang 72 Toán 6 Tập 2

Trả lời câu hỏi Bài 1 trang 72 Toán 6 Tập 2 . a) Hãy nêu các cách gọi tên khác của hai nửa mặt phẳng (I), (II).

Xem chi tiết
Trả lời câu hỏi Bài 1 trang 73 Toán 6 Tập 2 Trả lời câu hỏi Bài 1 trang 73 Toán 6 Tập 2

Trả lời câu hỏi Bài 1 trang 73 Toán 6 Tập 2 . Ở hình 3b, tia Oz có nằm giữa hai tia Ox, Oy không ?

Xem chi tiết
Bài 1 trang 73 - Sách giáo khoa toán 6 tập 2 Bài 1 trang 73 - Sách giáo khoa toán 6 tập 2

Giải bài 1 trang 73 SGK Toán 6 tập 2. Hãy kể tên một số hình ảnh của mặt phẳng.

Xem chi tiết
Bài 2 trang 73 SGK Toán 6 tập 2 Bài 2 trang 73 SGK Toán 6 tập 2

Giải bài 2 trang 73 SGK Toán 6 tập 2. Hãy gấp một tờ giấy. Trải tờ giấy lên mặt bàn rồi quan sát xem nếp gấp có phải là hình ảnh bờ chung của hai nửa mặt phẳng đối nhau hay không?

Xem chi tiết
Bài 3 trang 73 SGK Toán 6 tập 2 Bài 3 trang 73 SGK Toán 6 tập 2

Giải bài 3 trang 73 SGK Toán 6 tập 2. Điền vào chỗ trống trong các phát biểu sau:a) Bất kì đường thẳng nào nằm trên mặt phẳng cũng là bờ chung của hai nửa mặt phẳng…

Xem chi tiết
Bài 4 trang 73 SGK Toán 6 tập 2 Bài 4 trang 73 SGK Toán 6 tập 2

Giải bài 4 trang 73 SGK Toán 6 tập 2. Cho ba điểm A, B, C không thẳng hàng. Vẽ đường thẳng a cắt các đoạn thẳng AB, AC và không đi qua A,B,C.

Xem chi tiết
Bài 5 trang 73 SGK Toán 6 tập 2 Bài 5 trang 73 SGK Toán 6 tập 2

Giải bài 5 trang 73 SGK Toán 6 tập 2. Gọi M là điểm nằm giữa hai điểm A, B lấy điểm O không nằm trên đường thẳng AB . Vẽ ba tia OA,OB,OM.

Xem chi tiết
Trả lời câu hỏi Bài 2 trang 74 SGK toán 6 Tập 2 Trả lời câu hỏi Bài 2 trang 74 SGK toán 6 Tập 2

Trả lời câu hỏi Bài 2 trang 74 Toán 6 Tập 2 . Hãy nêu một số hình ảnh thực tế của góc, của góc bẹt.

Xem chi tiết
Bài 6 trang 75 SGK Toán 6 tập 2 Bài 6 trang 75 SGK Toán 6 tập 2

Giải bài 6 trang 75 SGK Toán 6 tập 2. Điền vào chỗ trống trong các phát biểu sau:

Xem chi tiết
Bài 7 trang 75 SGK Toán 6 tập 2 Bài 7 trang 75 SGK Toán 6 tập 2

Giải bài 7 trang 75 SGK Toán 6 tập 2. Quansát hình 7 rồi điền vào bảng sau:

Xem chi tiết
Bài 8 trang 75 SGK Toán 6 tập 2 Bài 8 trang 75 SGK Toán 6 tập 2

Giải bài 8 trang 75 SGK Toán 6 tập 2. Đọc và kí hiệu tên các góc ở hình 8. Có tất cả bao nhiêu góc ?

Xem chi tiết
Bài 9 trang 75 SGK Toán 6 tập 2 Bài 9 trang 75 SGK Toán 6 tập 2

Giải bài 9 trang 75 SGK Toán 6 tập 2. Điền vào chỗ trống trong các phát biểu sau:

Xem chi tiết
Bài 10 trang 75 SGK Toán 6 tập 2 Bài 10 trang 75 SGK Toán 6 tập 2

Giải bài 10 trang 75 SGK Toán 6 tập 2. Lấy ba điểm không thẳng hàng A,B,C. Gạch chéo phần mặt phẳng chứa tất cả các điểm trong cả 3 góc BAC, ACB,CBA.

Xem chi tiết
Trả lời câu hỏi Bài 3 trang 77 Toán 6 Tập 2 Trả lời câu hỏi Bài 3 trang 77 Toán 6 Tập 2

Trả lời câu hỏi Bài 3 trang 77 Toán 6 Tập 2 . Đo độ mở của cái kéo (h.11) của compa (h.12)

Xem chi tiết
Trả lời câu hỏi Bài 3 trang 78 Toán 6 Tập 2 Trả lời câu hỏi Bài 3 trang 78 Toán 6 Tập 2

Trả lời câu hỏi Bài 3 trang 78 Toán 6 Tập 2 . Ở hình 16, điểm I là trung điểm của đoạn thẳng BC. Hãy đo để kiểm tra xem hai góc BAI

Xem chi tiết
Bài 11 trang 79 SGK Toán 6 tập 2 Bài 11 trang 79 SGK Toán 6 tập 2

Giải bài 11 trang 79 SGK Toán 6 tập 2. Nhìn hình 18 Đọc số đo của các góc xOy, xOz, xOt.

Xem chi tiết
Bài 12 trang 79 SGK Toán 6 tập 2 Bài 12 trang 79 SGK Toán 6 tập 2

Giải bài 12 trang 79 SGK Toán 6 tập 2. Đo các góc BAC, ABC, ACB ở hình 19. So sánh các góc ấy

Xem chi tiết
Bài 13 trang 79 SGK Toán 6 tập 2 Bài 13 trang 79 SGK Toán 6 tập 2

Giải bài 13 trang 79 SGK Toán 6 tập 2. Đo các góc ILK, IKL, LIK ở hình 20

Xem chi tiết
Bài 14 trang 79 - Sách giáo khoa toán 6 tập 2 Bài 14 trang 79 - Sách giáo khoa toán 6 tập 2

Giải bài 14 trang 79 SGK Toán 6 tập 2. Xem hình 21. Ước lượng bằng mắt xem góc nào vuông, nhọn,tù ,bẹt.Dùng góc vuông của êke để kiểm tra lại kết quả. Dùng thước đo góc tìm số đo mỗi góc.

Xem chi tiết
Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhất

Góp ý Loigiaihay.com, nhận quà liền tay