Bình chọn:
4.1 trên 350 phiếu
Trả lời câu hỏi Bài 4 trang 80 Toán 6 Tập 2 Trả lời câu hỏi Bài 4 trang 80 Toán 6 Tập 2

Trả lời câu hỏi Bài 4 trang 80 Toán 6 Tập 2 . Cho góc xOz và tia Oy nằm trong góc đó.

Xem chi tiết
Bài 15 trang 80 - Sách giáo khoa toán 6 tập 2 Bài 15 trang 80 - Sách giáo khoa toán 6 tập 2

Giải bài 15 trang 80 SGK Toán 6 tập 2. Ta có thể xem kim phút và kim giờ của đồng hồ là hai tia chung gốc(Gốc trùng với trục quay của hai kim).

Xem chi tiết
Bài 16 trang 80 SGK Toán 6 tập 2 Bài 16 trang 80 SGK Toán 6 tập 2

Giải bài 16 trang 80 SGK Toán 6 tập 2. Khi hai tia Ox, Oy trùng nhau, trong trường hợp cần thiết, ta cũng gọi xOy là một góc và gọi là "Góc không". Số đo của góc là .

Xem chi tiết
Bài 17 trang 80 - Sách giáo khoa toán 6 tập 2 Bài 17 trang 80 - Sách giáo khoa toán 6 tập 2

Giải bài 17 trang 80 SGK Toán 6 tập 2. Đố: Một em học siT0sRUtr4M7Ynh đề nghị làm một thước đo góc hình chữ nhật như hình 22, cac s đoạn thẳng trên các cạnh BC,CD,DA có độ dài bằng nhau.

Xem chi tiết
Trả lời câu hỏi  Bài 4 trang 81 Toán 6 Tập 2 Trả lời câu hỏi Bài 4 trang 81 Toán 6 Tập 2

Trả lời câu hỏi Bài 4 trang 81 Toán 6 Tập 2. Hai góc kề bù có tổng số đo bằng bao nhiêu ?

Xem chi tiết
Bài 18 trang 82 - Sách giáo khoa toán 6 tập 2 Bài 18 trang 82 - Sách giáo khoa toán 6 tập 2

Giải bài 18 trang 82 SGK Toán 6 tập 2. Hình 25 cho biết tia OA nằm giữa hai tia OB và OC,

Xem chi tiết
Bài 19 trang 82 SGK Toán 6 tập 2 Bài 19 trang 82 SGK Toán 6 tập 2

Giải bài 19 trang 82 SGK Toán 6 tập 2. Hình 26 cho biết hai góc kề bù xOy và yOy

Xem chi tiết
Bài 20 trang 82 SGK Toán 6 tập 2 Bài 20 trang 82 SGK Toán 6 tập 2

Giải bài 20 trang 82 SGK Toán 6 tập 2. Hình 27 cho biết ia OI nằm giữa hai tia OA, OB

Xem chi tiết
Bài 22 trang 82 SGK Toán 6 tập 2 Bài 22 trang 82 SGK Toán 6 tập 2

Giải bài 22 trang 82 SGK Toán 6 tập 2. a) Đo các góc ở hình 29,30.

Xem chi tiết
Bài 23 trang 83 SGK Toán 6 tập 2 Bài 23 trang 83 SGK Toán 6 tập 2

Giải bài 23 trang 83 SGK Toán 6 tập 2. Hình 31 cho biết hai tia AM

Xem chi tiết
Bài 24 trang 84 SGK Toán 6 tập 2 Bài 24 trang 84 SGK Toán 6 tập 2

Giải bài 24 trang 84 SGK Toán 6 tập 2. Vẽ góc xBy có số đo bằng 450

Xem chi tiết
Bài 25 trang 84 SGK Toán 6 tập 2 Bài 25 trang 84 SGK Toán 6 tập 2

Giải bài 25 trang 84 SGK Toán 6 tập 2. Vẽ góc IKM có số đo bằng 135

Xem chi tiết
Bài 26 trang 84 SGK Toán 6 tập 2 Bài 26 trang 84 SGK Toán 6 tập 2

Giải bài 26 trang 84 SGK Toán 6 tập 2. Vẽ góc cho biết một cạnh và số đo góc đó trong bốn trường hợp sau

Xem chi tiết
Bài 27 trang 85 SGK Toán 6 tập 2 Bài 27 trang 85 SGK Toán 6 tập 2

Giải bài 27 trang 85 SGK Toán 6 tập 2. Trên cùng một mặt phẳng bờ chứa tia OA, vẽ hai tia OB, OC sao cho

Xem chi tiết
Bài 28 trang 85 SGK Toán 6 tập 2 Bài 28 trang 85 SGK Toán 6 tập 2

Giải bài 28 trang 85 SGK Toán 6 tập 2. Trên mặt phẳng, cho tia Ax. Có thể vẽ được mấy tia Ay

Xem chi tiết
Bài 29 trang 85 SGK Toán 6 tập 2 Bài 29 trang 85 SGK Toán 6 tập 2

Giải bài 29 trang 85 SGK Toán 6 tập 2. Gọi Ot, Ot' là hai tia nằm trên cùng một nửa mặt phẳng bờ là đường thẳng xy ...

Xem chi tiết
Trả lời câu hỏi  Bài 6 trang 86 Toán 6 Tập 2 Trả lời câu hỏi Bài 6 trang 86 Toán 6 Tập 2

Trả lời câu hỏi Bài 6 trang 86 Toán 6 Tập 2. Hãy vẽ tia phân giác của góc bẹt

Xem chi tiết
Bài 30 trang 87 SGK Toán 6 tập 2 Bài 30 trang 87 SGK Toán 6 tập 2

Giải bài 30 trang 87 SGK Toán 6 tập 2. Trên cùng một nửa mặt phẳng chứa bờ Ox, vẽ tia Ot .....

Xem chi tiết
Bài 31 trang 87 SGK Toán 6 tập 2 Bài 31 trang 87 SGK Toán 6 tập 2

Giải bài 31 trang 87 SGK Toán 6 tập 2. a) Vẽ góc xOy có số đo b) vẽ tia phân giác của góc xOy ở câu a.

Xem chi tiết
Bài 32 trang 87- Sách giáo khoa toán 6 tập 2 Bài 32 trang 87- Sách giáo khoa toán 6 tập 2

Giải bài 32 trang 87 SGK Toán 6 tập 2. Khi nào ta kết luận được tia Ox là tia phân giác của góc xOy? Trong những câu trả lời sau, em hay chọn những câu đúng.

Xem chi tiết
Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhất

Góp ý Loigiaihay.com, nhận quà liền tay