Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Bài 5 trang 29 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 1 Bài 5 trang 29 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 1

Giải bài tập Khử mẫu của biểu thức lấy căn :

Xem chi tiết
Bài 6 trang 29 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 1 Bài 6 trang 29 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 1

Giải bài tập Trục căn thức ở mẫu ( giả thiết các biểu thức chữ đều có nghĩa ) :

Xem chi tiết
Bài 7 trang 29 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 1 Bài 7 trang 29 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 1

Giải bài tập Cho tam giác ABC vuông tại A ở hình dưới. Tính độ dài x của cạnh huyền BC.

Xem chi tiết
Bài 8 trang 29 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 1 Bài 8 trang 29 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 1

Giải bài tập Tính :

Xem chi tiết
Bài 9 trang 30 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 1 Bài 9 trang 30 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 1

Giải bài tập Rút gọn :

Xem chi tiết
Bài 10 trang 30 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 1 Bài 10 trang 30 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 1

Giải bài tập Rút gọn :

Xem chi tiết
Bài 11 trang 30 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 1 Bài 11 trang 30 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 1

Giải bài tập Rút gọn :

Xem chi tiết
Bài 12 trang 30 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 1 Bài 12 trang 30 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 1

Giải bài tập Rút gọn :

Xem chi tiết
Bài 13 trang 30 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 1 Bài 13 trang 30 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 1

Giải bài tập Giải phương trình :

Xem chi tiết
Bài 14 trang 30 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 1 Bài 14 trang 30 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 1

Giải bài tập Rút gọn :

Xem chi tiết
Bài 15 trang 30 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 1 Bài 15 trang 30 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 1

Giải bài tập Cho biểu thức :

Xem chi tiết
Bài 16 trang 30 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 1 Bài 16 trang 30 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 1

Giải bài tập Chứng minh :

Xem chi tiết
Bài 1 trang 31 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 1 Bài 1 trang 31 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 1

Giải bài tập Tính :

Xem chi tiết
Bài 2 trang 31 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 1 Bài 2 trang 31 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 1

Giải bài tập Tính :

Xem chi tiết
Bài 3 trang 31 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 1 Bài 3 trang 31 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 1

Giải bài tập Tính :

Xem chi tiết
Bài 4 trang 31 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 1 Bài 4 trang 31 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 1

Giải bài tập Tính :

Xem chi tiết
Bài 5 trang 31 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 1 Bài 5 trang 31 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 1

Giải bài tập Giải phương trình :

Xem chi tiết
Bài 6 trang 31 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 1 Bài 6 trang 31 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 1

Giải bài tập Rút gọn :

Xem chi tiết
Bài 7 trang 31 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 1 Bài 7 trang 31 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 1

Giải bài tập Cho biểu thức

Xem chi tiết
Bài 8 trang 31 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 1 Bài 8 trang 31 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 1

Giải bài tập Công thức Heron để tính diện tích tam giác

Xem chi tiết

Bài viết được xem nhiều nhất

Gửi văn hay nhận ngay phần thưởng