Câu hỏi 6 trang 89 SGK Hình học 11


Hãy xác định ...

Đề bài

Cho hai vecto \(\overrightarrow a ;\,\overrightarrow b \)  đều khác vecto \(\overrightarrow 0 \)  . Hãy xác định vecto \(\overrightarrow c  = 2\overrightarrow a  - \overrightarrow b \) và giải thích tại sao ba vecto \(\overrightarrow a ;\,\overrightarrow b ;\,\overrightarrow c \) đồng phẳng.

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

- Dựng hai véc tơ \(\overrightarrow a ;\,\overrightarrow b \).

- Chọn một điểm làm gốc, vẽ hai véc tơ \(2\overrightarrow a ;-\overrightarrow b \).

- Sử dụng quy tắc hình bình hành dựng véc tơ \(\overrightarrow c \).

Lời giải chi tiết

\(\overrightarrow a ;\,\overrightarrow b ;\,\overrightarrow c \) đồng phẳng vì \(\overrightarrow a ;\,\overrightarrow b \)  không cùng phương và có cặp số (2; -1) sao cho : \(\overrightarrow c  = 2\overrightarrow a  - \overrightarrow b \)

 Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.2 trên 10 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán 11 - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K8 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí