Bài 6 trang 92 SGK Hình học 11


Cho hình tứ diện ABCD. Gọi G là trọng tâm...

Đề bài

Cho hình tứ diện \(ABCD\). Gọi \(G\) là trọng tâm tam giác \(ABC\). Chứng minh rằng: \(\overrightarrow{DA}+\overrightarrow{DB}+\overrightarrow{DC}=3\overrightarrow{DG}.\)

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Sử dụng quy tắc ba điểm và công thức \({\overrightarrow {GA}  + \overrightarrow {GB}  + \overrightarrow {GC}  = \overrightarrow 0 }\) với \(G\) là trọng tâm của tam giác \(ABC\).

Lời giải chi tiết

Theo quy tắc ba điểm ta có:

\(\left\{ \begin{array}{l}
\overrightarrow {DA} = \overrightarrow {DG} + \overrightarrow {GA} \\
\overrightarrow {DB} = \overrightarrow {DG} + \overrightarrow {GB} \\
\overrightarrow {DC} = \overrightarrow {DG} + \overrightarrow {GC}
\end{array} \right.\)

\(\eqalign{&  \Rightarrow \overrightarrow {DA} + \overrightarrow {DB} + \overrightarrow {DC} \cr & = \overrightarrow {DG} + \overrightarrow {GA} + \overrightarrow {DG} + \overrightarrow {GB} + \overrightarrow {DG} + \overrightarrow {GC} \cr & = 3\overrightarrow {DG} + \underbrace {\left( {\overrightarrow {GA} + \overrightarrow {GB} + \overrightarrow {GC} } \right)}_{\overrightarrow 0 } \cr & = 3\overrightarrow {DG} \cr} \)

(Do \(G\) là trọng tâm tam giác \(ABC\) nên \(\overrightarrow {GA}  + \overrightarrow {GB}  + \overrightarrow {DC}  = \overrightarrow 0 \)).

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.5 trên 19 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán 11 - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K8 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí