Bài 3 trang 107 SGK Đại số và Giải tích 11


Đề bài

Cho hai cấp số cộng có cùng số các số hạng, Tổng các số hạng tương ứng của chúng có lập thành một cấp số cộng không? Vì sao? Cho ví dụ minh họa.

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Cho \(u_1\) là số hạng đầu của CSC và \(d\) là công sai của CSC đó, ta có \({u_{n + 1}} - {u_n} = d = const\)

Lời giải chi tiết

Giả sử có hai cấp số cộng \(({u_n})\) với công sai \(d_1\) và \(\left( {{v_n}} \right)\) với công sai \(d_2\).

Suy ra \(\left\{ \begin{array}{l}{u_{n + 1}} - {u_n} = {d_1}\\{v_{n + 1}} - {v_n} = {d_2}\end{array} \right.\)

Xét dãy \(({a_n})\) với \({a_n}\; = {\rm{ }}{u_n}\; + {\rm{ }}{v_n}\)

Ta có: \({a_{n + 1}}\;-{\rm{ }}{a_{n\;}} = {\rm{ }}({u_{n + 1}}\; + {\rm{ }}{v_{n + 1}}){\rm{ }}-{\rm{ }}({u_n}\; + {\rm{ }}{v_n})\)

\(\begin{array}{*{20}{l}}
{ = {\rm{ }}({u_{n + 1}}\;-{\rm{ }}{u_n}\;){\rm{ }} + {\rm{ }}({v_{n + 1}}\; - {\rm{ }}{v_n})}\\
{ = {\rm{ }}{d_1}\; + {\rm{ }}{d_{2\;}} = {\rm{ }}const}
\end{array}\)

Vậy \((a_n)\) là cấp số cộng có số hạng đầu là \(a_1=u_1+v_1\) và công sai là \(d_1+d_2\)

Ví dụ:

\(1, 3, 5, 7 ,...\) là cấp số cộng có \(u_1=1\) và \(d_1= 2\)

\(0, 5, 10, 15,...\) là cấp số cộng có \(v_1=0\) và \(d_2= 5\)

\(⇒ (a_n):1, 8, 15, 22 ,...\) là cấp số cộng có \(a_1=1+0=1\) và \(d = d_1+d_2= 2 + 5 = 7\).

 Loigiaihay.com

 


Bình chọn:
4.4 trên 10 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán 11 - Xem ngay

2k7 Tham gia ngay group chia sẻ, trao đổi tài liệu học tập mễn phí

>> Học trực tuyến Lớp 11 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 11 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.